Lịch tuần 26 năm học 2016-2017 (07/02/2017)
 
Lịch tuần 26 năm học 2016-2017

Thứ 2
7h30 Chào cờ và hát quốc ca; Họp giao ban đầu tháng.
14h00 Họp triển khai tiến độ KTX SV CS2

Thứ 4
14h00 Họp tổ rà soát các lớp liên thông liên kết

Thứ 5
9h00 Báo cáo phương án chuyển Xưởng thực hành về CS2

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến