Đại hội chi bộ KHTC 2017-2020 (11/09/2017)
 
Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 đại diện Đoàn chủ tịch khai mạc đại hội
Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 Khai mạc và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua

Thông qua chương trình đại hội

Đồng chí PTX Bình đại diện Đảng bộ Nhà trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí LT Anh được bầu làm Bí thư chi bộ KHTC nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017 và thường vụ Đảng bộ Nhà trường chúc mừng các đồng chí trúng cử trong nhiệm kỳ 2017-2020

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến