Nhà trường thông báo đến sinh viên D11 và C15 mua BHYT tiếp từ ngày 01/4/2017 đến 31/12/2017.
Địa điểm thu: Phòng KHTC - G101 Tầng 1 Nhà G

Chi Tiết

Thông báo số 142/Tb-ĐHĐL ngày 10/2/2017:
Nhà trường đang tiến hành thu học phí Học kỳ II năm học 2016-2017 của các khóa đào tạo D7, D8, D9, D10, C13, C14 Hệ chính quy qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cầu Giấy và Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tây Hồ.
Theo Điều 32 Quy định tạm thời đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Điện lực ban hành theo Quyết định số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016: Sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí trước tuần thứ 05 của mỗi học kỳ, nếu không sinh viên sẽ bị đưa ra khỏi danh sách lớp học phần trong kỳ đó và không được tham dự kỳ thi hết học phần.
Thời gian thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017: Từ tuần 01 đến tuần 05 của học kỳ (từ ngày 26/12/2016 đến hết ngày 24/02/2017 - không tính thời gian nghỉ Tết nguyên đán).

Chi Tiết

Thực hiện theo Kế hoạch thi tốt nghiệp số: 2206/KH-ĐHĐL ngày 19/12/2016 cho hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 của Trường Đại học Điện lực, để đủ điều kiện thi tốt nghiệp sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định như sau:

Thi lần đầu: Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên.

Thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí trước khi thi tốt nghiệp tại Phòng thu học phí G101 - tầng 1 Nhà G; các đơn vị đầu mối quản lý các lớp đối chiếu các khoản thu với phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 15/02/2017./.

Download Thông báo số 141/TB-ĐHĐL ngày 09/2/2017

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp cho Sinh viên học tại trường và ngoài trường trong thời gian tới. Một trong những điều kiện để được thi, Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và các chi phí khác theo quy định của Nhà Trường.  Lệ phí thi tốt nghiệp phải nộp trước thời điểm thi tốt nghiệp.

Số tiền phải nộp theo Mục 3.4 và 3.5 Điểm 3 Điều 9 quy chế chi tiêu nội bộ 68/QĐ-ĐHĐL ngày 17/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực thì Sinh viên dự thi tốt nghiệp phải nộp lệ phí như sau:

- Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/Sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên (Trường hợp thi lần đầu).

- Trường hợp thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Địa điểm thu lệ phí: Phòng KHTC Bộ phận thu học phí - G101 Tẩng 1 Nhà G

Chi Tiết

Ngày 21/9/2016 Nhà trường đã có Quyết định số 974/QĐ-ĐHĐL về việc cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016.
Danh sách sinh viên nhận học bổng
Địa điểm nhận học bổng: Phòng G101 nhà G

Chi Tiết

1. Đối tượng mua: Đại học D7 khối kỹ thuật; D8; D9; D10; Cao đẳng C13; C14; CN13; CN14 và TCCN T48.

2. Mức thu, thời gian thu:
+ Đối với sinh viên có thẻ BHYT giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2016.
Mức thu: 457.380đ/1sv. (Thẻ có giá trị 12 tháng - Kể từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017).
Thời gian thu: Từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 15/12/2016.
+ Đối với những sinh viên năm học 2015-2016 không tham gia mua BHYT.
Mức thu: 228.690đ/1sv. (Thẻ có giá trị 06 tháng - Kể từ ngày 01/10/2016 đến 31/3/2017).
Thời gian thu: Từ ngày 13/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

3. Địa điểm thu: Phòng KHTC – Nhà G tầng 1.

Chi Tiết

Nhà trường đang tiến hành thu học phí Học kỳ I năm học 2016-2017 của các khóa đào tạo D7, D8, D9, D10, C13, C14 Hệ chính quy qua hệ thống tài khoản thẻ ATM được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cầu Giấy và Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Tây Hồ.

Chi Tiết

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017; Căn cứ Công văn số: 3251/BGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo NĐ 86. Trường Đại học Điện lực dự kiến học phí từng năm học như sau:
1. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học ở Trường Đại học Điện lực giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án tự chủ, mức thu học phí của trường hiện thấp hơn so với đề án. Giai đoạn từ 2017 đến năm 2019 trường dự kiến tăng năm sau cao hơn năm trước khoảng 15% cụ thể:

Chi Tiết

Căn cứ theo kết luận cuộc họp triển khai đào tạo Đại học và Cao đẳng theo tín chỉ, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-ĐHĐL về mức thu kinh phí đào tạo theo tín chỉ đối với các lớp đại học chính quy D8 và cao đẳng chính quy C12 kỳ II năm học 2013-2014.
Theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHĐL ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã điều chỉnh mức thu kinh phí học lại kỳ II năm học 2013-2014 cho phù hợp với mức thu tín chỉ.
*download file Quyết định

Chi Tiết

Nội dung công văn số 1112/TB-ĐHĐL ngày 25/7/2013:
Nhà trường đã có thông báo đôn đốc thu, nộp học phí số 423/TB-ĐHĐL ngày 05/4/2013 và số 771/TB-ĐHĐL ngày 04/6/2013, đến nay đã kết thúc học năm học 2012-2013 nhưng vẫn còn tồn tại 1112 sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Trung cấp chưa đóng học phí với tổng số tiền học phí còn nợ là 4.425.650.000 đồng. (Bốn tỷ bốn trăm hai lăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến