Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43: Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

Chi Tiết

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Điều chỉnh lại toàn bộ định mức, theo đó
Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho Công trình dân dụng dưới 1 tỷ: 6,5% tăng so với định mức cũ là 3,6% và nhiều định mức khác.

Quyết định 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định 957/QĐ-BXD năm 2009.

Chi Tiết

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.


Ảnh chụp một phần của Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Chi Tiết

Từ ngày 1/1/2017, 1 bộ luật và 6 luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm Bộ luật Dân sự 2015; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Báo chí; Luật Dược; Luật Phí và lệ phí; Luật Kế toán; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Với Bộ luật Dân sự 2015, điểm nhấn trọng tâm là quy định 8 nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, tạo hành lang pháp lý để bảo đảm mọi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân được Hiến pháp, pháp luật công nhận đều được tôn trọng, bảo vệ, thực hiện. Các quyền này chỉ có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình nhưng không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, không được vượt quá giới hạn thực hiện quyền dân sự. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự để gây thiệt hại cho người khác; vi phạm các nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của mình; hạn chế cạnh tranh hoặc để thực hiện mục đích khác trái pháp luật. Đặc biệt, vấn đề xác định lại giới tính được ghi nhận trong bộ luật được xem là một bước tiến cởi mở, bắt kịp xu thế toàn cầu trong hoạt động lập pháp của Việt Nam.

Chi Tiết

Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động.
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
 
Theo đó, Nghị định 153/2016 đồng loạt tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các vùng I, II, III, IV như sau:
 
+ 3.750.000 đồng/tháng đối với vùng I (Mức cũ là 3.500.000 đồng/tháng);
 
+ 3.320.000 đồng/tháng đối với vùng II (Mức cũ là 3.100.000 đồng/tháng);
 
+ 2.900.000 đồng/tháng cho vùng III (Mức cũ là 2.700.000 đồng/tháng);
 
+ 2.580.000 đồng/tháng đối với vùng IV (Mức cũ là 2.400.000 đồng/tháng);

Chi Tiết

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vào ngày 1-7-2015. So với quy định của luật cũ, Điều 29 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) không có phần liệt kê các ngành nghề mà DN đăng ký hoạt động.

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ ngày 1-7-2015) sẽ không bao gồm thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Chi Tiết

Thông tư số: 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP
Điều 17. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
Đối với Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Chi Tiết

Thông tư 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;…
 
1. Thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư
Nội dung thẩm định nguồn vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý theo quy định tại Thông tư 08:
Sau khi nhận được các hồ sơ nêu tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 08/2016 của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính có ý kiến bằng văn bản (theo mẫu 01-A, 01-B đính kèm) gửi cơ quan chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn về các nội dung như sau:
- Sự cần thiết đầu tư của dự án; sự đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được duyệt;
- Tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định;
- Về quy mô, dự kiến tổng mức vốn đầu tư và tiến độ thực hiện;
- Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;
- Ý kiến khác (nếu có).

Chi Tiết

Thông tư 09/2016/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

1. Chi phí đầu tư được quyết toán
Thông tư số 09 quy định chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng.
Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp đồng đã ký kết (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định.

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến