LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
TG
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
20/03/2017
7h00
1 tiếng
PHA
Họp giao ban đầu tuần
HCQT
Các đơn vị
7h00
1 tiếng
PHA
Họp giao ban đầu tuần
HCQT
Các đơn vị
7h00
1 tiếng
PHA
Họp giao ban
HCQT
Trưởng các đơn vị
14h00
3 tiếng
PHA CS2
Họp tiến độ KTX CS2
QLĐT