Tổng truy cập:148872
 Đang Online26
Lịch công tác tuần 22 năm học 2016-2017 (Từ 09/1/2017 đến 15/1/2017) (10/01/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 22 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
09/01

07h30

1h

x

Giao ban tuần 22

Theo lịch tuần

Sáng

Cả buổi

x

Thực hiện, bổ sung tài liệu thanh quyết toán ĐA PTNNL

Ô. Trọng Anh

Cả ngày

Cả ngày

x

Đưa đoàn JICA KOSEN (NB) đi thăm các cơ sở của EPU

B. Mai

Thứ 3
10/01

07h30

1h

x

Làm việc với Hội đồng biên tập Tạp chí

Ô.Hoàn

Thứ 4
11/01

Thứ 5
12/01

Sáng

Cả buổi

x

Trả tiền phản biện và thanh toán Tạp chí số 9 và 10

B. Thắm

14h

Cả buổi

x

Làm việc với ĐUKCN HN

B. Bình

Thứ 6
13/01

13h30

Cả buổi

x

Làm việc với EVN về ĐA PTNNL

Ô. Trọng Anh

Thứ 7
14/01

CN
15/01

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến