Tổng truy cập:142187
 Đang Online7
Lịch công tác tuần 23 năm học 2016-2017 (Từ 16/1/2017 đến 22/1/2017) (17/01/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 23 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
16/01

07h30

1h

xGiao ban tuần 23Theo lịch tuầnThứ 3
17/01

07h30

Cả buổix

Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán ĐA PTNNLÔ. Trọng AnhThứ 4
18/01

07h30

2 tiếngx

Hoàn thiện thanh quyết toán tạp chí số 9 và,10B.Thắm

14h00

Cả buổix

Làm việc với BGD&ĐT về ĐA ĐT&PTNNL NLNTÔ. Trọng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
19/01


Chiều

Cả buổix

Thực hiện nội dung ĐA ĐHNÔ. Trọng Anh

08h30

Cả buổix

Làm việc với thầy Nguyễn Xuân Quỳnh - HĐBT Tạp chíB. Lý

Thứ 6
20/01


Chiều

Cả buổix

Làm việc với Ban TC EVNB. Bình

Chiều

Cả buổix

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán cho phản biện HNÔ. Cường

Thứ 7
21/01CN
22/01
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến