Tổng truy cập:142194
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 24 năm học 2016-2017 (Từ 23/1/2017 đến 29/1/2017) (27/01/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 24 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
23/01

13h30

Cả buổi

x

Làm việc với BGD về ĐA ĐT&PTNNL NLNT

Ô. Trọng Anh

13h30

Cả buổi

x

Chúc Tết

B. Lý

Thứ 3
24/01

Sáng

Cả buổi

x

Chúc Tết

Ô. Trọng Anh, B. Thắm

Cả ngày

Cả ngày

x

Chúc Tết Hội đồng biên tập Tạp chí

Ô. Hoàn, B. Lý

Thứ 4
25/01

Cả ngày

Cả ngày

x

Chúc Tết Hội đồng biên tập Tạp chí

Ô. Hoàn, B. Lý, B. Thắm

Thứ 5
26/01

Nghỉ Tết Âm lịch

Thứ 6
27/01

Thứ 7
28/01

CN
29/01

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến