Tổng truy cập:142815
 Đang Online8
Lịch công tác tuần 26 năm học 2016-2017 (Từ 06/2/2017 đến 12/2/2017) (08/02/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 26 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
06/02

07h30

1h

x

Giao ban tuần

Theo lịch tuần

Thứ 3
07/02

Thứ 4
08/02

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với TCNL về đề tài BCT 2017

B. Bình

Thứ 5
09/02

13h30

Cả buổi

x

Thực hiện nội dung đề án ĐHN

Ô. Trọng Anh

Thứ 6
10/02

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với BGD về ĐA ĐT&PTNNL

Ô. Trọng Anh

Sáng

Cả buổi

 

 

x

Công tác tại EVN

 

 

B. Mai

Chiều

Cả buổi

x

Công tác tại BCT về chương trình hội thảo ngày 14/2

B. Mai

Thứ 7
11/02

CN
12/02


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến