Tổng truy cập:148879
 Đang Online33
Học bổng Mitsubishi - Tuyển sinh du học tại Nhật Bản 2017-2018 (15/02/2017)
 

Theo thông tin mới nhận từ công ty Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI, Nhật Bản), căn cứ việc thực hiện văn bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Công ty MHI Nhật Bản, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản năm 2017-2018.

Vied.vn.jpg

                                                             Cổng thông tin đăng ký trực tuyến

Các đối tượng quan tâm đáp ứng đủ điều kiện có thể tham gia đăng ký tuyển sinh học bổng Mitsubishi 2017-2018 và nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại: https://tuyensinh.vied.vn. Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 01 tháng 03 năm 2017.


Thông tin và các mẫu văn bản liên quan hiện có tại websites: www.moet.gov.vn, www.vied.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ info@vied.vn, tuyensinh@vied.vn.

Thông tin kèm theo: Biểu mẫu, Thông báo, Phụ lục.

                                                                                                                               HTQT


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến