Tổng truy cập:142209
 Đang Online11
Đại hội công đoàn phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19/06/2017)
 
Thực hiện kế hoạch số 11/KH-CĐĐHĐL và Hướng dẫn số 15/HD-CĐĐHĐL của BCH Công đoàn trường về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 15/6/2016, phòng QLKH&HTQT đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tổng kết năm học 2016-2017.

ĐHCĐ.jpg
Ảnh: Đại hội Công đoàn phòng QLKH&HTQT

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. Bên cạnh đó, đại hội thống nhất xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn phòng trong 5 năm tới nhằm xây dựng công đoàn phòng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị giai đoạn 2017 – 2022.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Cường được bầu giữ chức vị chủ tịch Công đoàn phòng nhiệm kỳ 2017-2022./.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến