Tổng truy cập:142301
 Đang Online14
Lịch công tác tuần 19 năm học 2017-2018 (Từ 11/12/2017 đến 17/12/2017) (12/12/2017)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 19 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
11/12

09h45

45p

x

Họp xét hết hạn HĐLĐ, hết thời gian nghỉ không lương của viên chức

B. Bình

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với VP VH & KT Đài Bắc

Ô. Trọng Anh

14h30

2h

x

Làm việc về HĐ ĐT BCT 2017

B. Bình

Thứ 3
12/12

16h00

2h

x

Thi thử tin học tại ĐHBKHN

B. Bình

Chiều

Cả buổi

x

Làm việc với Sở KH&CN Hà Nội về việc xin giấy phép thành lập TT

Ô. Cường

Thứ 4
13/12

Cả ngày

Cả ngày

x

Tham gia nghiệm thu đề tài cấp bộ

Ô. Hoàn

Thứ 5
14/12

07h30

Cả buổi

x

Hội thảo tại BCT

Ô. Tú

14h00

2h

x

Họp BBT website

Ô. Trọng Anh

Thứ 6
15/12

08h00

Cả buổi

x

Nghiệm thu ĐT cấp trường 2017

Ô. Tú, B. Lý

Sáng

Cả ngày

x

Hội nghị hướng dẫn thi nâng ngạch

B. Bình

14h00

Cả buổi

x

Họp tiêu chí báo cáo tự đánh giá do phòng QLKH&HTQT làm đầu mối

Ô. Tú

Thứ 7
16/12

CN
17/12

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến