Tổng truy cập:142298
 Đang Online11
Lịch công tác tuần 23 năm học 2017-2018 (Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018) (09/01/2018)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 23 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
08/01

Thứ 3
09/01

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc tại BKHCN

Ô. Trọng Anh

Thứ 4
10/01

08h00

Cả buổi

x

Nhân QĐ giao nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018

B. Bình

Thứ 5
11/01

Chiều

Cả buổi

x

Hội thảo "Công nghệ - Năng lượng và phát triển kinh tế bền vững"

Ô. Tú

Thứ 6
12/01

09h30

Cả buổi

x

Họp HĐ biên tập Tạp chí KH&CN Năng lượng

Ô. Tú, B. Thắm, B. Lý

Thứ 7
13/01

8h00

1.5 ngày

x

Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

Thành phần theo QĐ

CN
14/01

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến