Tổng truy cập:142302
 Đang Online15
Lịch công tác tuần 24 năm học 2017-2018 (Từ 15/01/2018 đến 21/01/2018) (16/01/2018)
 

PHÒNG QLKH & HTQT

LỊCH TUẦN 24 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2
15/01

Thứ 3
16/01

14h00

1h

PHA

Họp BBT website

Ô. Trọng Anh

Thứ 4
17/01

Sáng

Cả buổi

x

Làm việc với ĐUK

B.Bình

Thứ 5
18/01

Chiều

Cả buổi

x

Làm việc tại EVN

Ô. Trọng Anh

Thứ 6
19/01

Chiều

Cả buổi

x

Nộp hồ sơ thanh quyết toán HN Điện lực 2017 lên EVN

Ô. Cường

Thứ 7
20/01

CN
21/01

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến