Tổng truy cập:142812
 Đang Online5
Danh sách cán bộ (01/10/2016)
 
Danh sách cán bộ, giảng viên Phòng QLKH & HTQT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hòm thư

1

TS.

Bùi Mạnh Tú

Giảng viên

tubm@epu.edu.vn

2

TS.

Phùng Thị Xuân Bình

Phó Trưởng phòng

binhptx@epu.edu.vn

3

ThS

Đoàn Vũ Trọng Anh

Phó Trưởng phòng

anhdvt@epu.edu.vn

4

PGS.TS.

Nguyễn Huy Công

Giảng viên

congngh@epu.edu.vn

5

TS.

Võ Huy Hoàn

Giảng viên

hoanvh@epu.edu.vn

6

TS.

Phạm Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

thampth@epu.edu.vn

7

ThS.

Phạm Thị Ngọc Lý

Giảng viên

lyptn@epu.edu.vn

8

ThS.

Nguyễn Tuấn Cường

Chuyên viên

cuongnt@epu.edu.vn

9

ThS

Trần Minh Ngọc

Chuyên viên

ngoctm@epu.edu.vn

10

ThS.

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

maint@epu.edu.vn


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến