Khóa đào tạo Kiểm toán viên năng lượng cho EVN NPC (01/08/2014)
 
DSCN2568.JPGMột số hình ảnh khóa đào tạo Kiểm toán viên năng lượng cho Tổng công ty điện lực Miền Bắc, năm 2014.

IMG_7228.jpg

IMG_6825.JPG

IMG_7215.jpg

IMG_7235.jpg

IMG_7240.jpg

DSCN2568.JPG

DSCN2566.JPG

DSCN2594.JPG

_Khoa QLNL_

Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á