Bài Tổng hợp về sự phát triển của điện gió trên thế giới (20/09/2016)
 

Năng lượng gió đã được xã hội loài  người sử dụng trong nhiều thiên niên kỷ. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỷ 19 thì những thử nghiệm đầu tiên sử dụng năng lượng gió để phát ra điện mới được tiến hành, và mãi cho đến  những năm 1970 điện gió bắt đầu thâm nhập thị trường thị trường điện thương mại – đầu tiên là ở Đan Mạch, sau đó đến Califonia vào những năm 1980, Đức và Tây Ban Nha vào các năm 1990.

Mặc dù điện gió bắt đầu được thế giới để ý đến từ hơn 30 năm trước, nhưng chỉ trong gần 15 năm trở lại đây nó mới khẳng định được vị trí trên thị trường năng lượng thế giới khi sản lượng điện gió tăng trưởng một cách ngoạn mục với tốc độ trung bình 26%/năm, cao nhất trong tất cả các nguồn năng lượng hiện có, và tỷ trọng của năng lượng gió trong tổng sản lượng điện thế giới đã tăng từ 0.5% trong năm 2004 lên 2.3% vào năm 2012  (Bảng 1).

Bảng 1: Sản lượng điện gió trên toàn thế giới qua các năm

(Đơn vị: Twh)

Năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tổng sản lượng điện toàn cầu

18334

19030

19923

20284

20124

21405

22051

22504

Sản lượng điện gió

104.4

133.2

170.7

219.2

277.9

348.1

440.1

521.3

Tỷ trọng (%)

0.6

0.7

0.9

1.1

1.4

1.6

2.0

2.3

Tốc độ tăng của điện gió (%)

21.8

27.6

28.2

28.4

26.8

25.3

26.4

18.5

(Nguồn: Số liệu lấy từ “BP Statistical Review of World Energy June 2013”)

Chúng ta có thể thấy rõ hơn sự phát triển này thông qua công suất đặt của điện gió trên thế giới qua các năm. Như số liệu trong hình 2, cách đây 10 năm, tổng công suất đặt điện gió toàn cầu chỉ là 39,431 MW (năm 2003), nhưng cho đến hiện tại (năm 2012), con số đã tăng lên gấp 7 lần, và đạt mức 282,430 MW.  Và riêng trong 4 năm gần đây, từ 2009-2012, mỗi năm có trung bình 40,000 MW công suất điện gió được lắp đặt thêm trên toàn thế giới (Hình 1).

Hình 1: Công suất điện gió lắp đặt hàng năm từ 2003 – 2012

 (Nguồn: “Global Wind Statistical 2012 - GWEC”)

Hình 2: Tổng công suất đặt điện gió lũy tiến hàng năm từ 2003 – 2012

 (Nguồn: “Global Wind Statistical 2012 - GWEC”)

Sự phát triển thần kỳ này của điện gió có được là nhờ vào một số thay đổi quan trọng trong thời gian qua. Đầu tiên phải kể đến những tiến bộ về công nghệ có tính đột phá trong thời gian qua đã giúp giảm giá thành điện gió xuống nhiều lần, đồng thời tăng công suất, hiệu quả, và độ tin cậy của các trạm điện gió. Cụ thể là nếu như vào năm 1990, công suất trung bình của một trạm điện gió ở Đan Mạch và Đức chỉ vào khoảng 200 KW, thì đến năm 2002 đã lên tới 1.5 MW và hiện nay các nước này đang phát triển các tuabin lớn cỡ 5-10 MW nhằm phát triển các trạm điện gió trên thềm lục địa. Hiệu quả của các trạm điện gió này cũng được cải thiện từ 2 đến 3% mỗi năm, góp phần vào việc giảm 30% giá thành điện gió trong vòng 20 năm qua.

Một lý do quan trọng nữa giải thích sự phát triển đột biến của điện gió trong 10 năm trở lại đây là nguy cơ khủng hoảng năng lượng của các nước đã phát triển cũng như mối quan tâm ngày càng cao của các nước này về bảo vệ môi trường đã tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực tìm kiếm các dạng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường, trong đó điện gió hiển nhiên là một ứng cử viên sáng giá.

Trong các nước chủ trương phát triển năng lượng gió, hiện nay Trung Quốc vẫn là nước dẫn đầu với tổng công suất đặt vào cuối năm 2012 lên tới 75,564 MW, chiếm 26.8% tổng công suất đặt điện gió của thế giới. Ngay sau Trung Quốc là Mỹ và Đức lần lượt chiếm 21.2% và 11.1% tổng công suất đặt điện gió thế giới.

Bảng 3: Các quốc gia dẫn dầu về tổng công suất đặt điện gió trên thế giới cho đến cuối năm 2012

(Nguồn: “Global Wind Statistical 2012 - GWEC”)

Quốc gia

MW

Tỷ trọng (%)

Trung Quốc

75,564

26.8

Mỹ

60,007

21.2

Đức

31,332

11.1

Tây Ban Nha

22,796

8.1

Ấn Độ

18,421

6.5

Anh

8,445

3.0

Ý

8,144

2.9

Pháp

7,196

2.5

Canada

6,200

2.2

Bồ Đào Nha

4,525

1.6

Phần còn lại của thế giới

39,852

14.1

Tổng 10 quốc gia dẫn đầu

242,630

85.9

Tổng toàn cầu

282,482

100.0


Tác giả: Mai Sỹ Thanh

Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á