Seminar xây dựng bài giảng chuyên đề "Lý thuyết giá Năng lượng" (Lần 1) (05/12/2016)
 

Gia NL.jpgSáng ngày 5/12/2016, Khoa QLNL đã tổ chức buổi Seminar định kỳ tại văn phòng Khoa với nội dung: Lý thuyết giá năng lượng. Đây là một Chuyên đề thuộc chương trình đào tạo cho sinh viên hệ đại học chính quy, năm thứ 3, ngành Quản lý Năng lượng. 

Tại buổi Seminar này, các nội dung đã được trình bày và xin ý kiến về:

-          - Đề cương chi tiết Chuyên đề “Lý thuyết giá năng lượng”;

-          - Xây dựng bài giảng chi tiết cho Chuyên đề trên, bao gồm:

o   Khái quát về Chuyên đề, bao gồm Mục tiêu và phạm trù chuyên đề, số tiết lên lớp, phân bổ các nội dung;

o   Chương 1: Các vấn đề lý thuyết cơ bản về chi phí, giá năng lượng và vai trò quản lý Nhà nước trong giá năng lượng;

o   Chương 2: Thị trường dầu mỏ và các vấn đề lý thuyết về giá dầu.

20161205_104943.jpg

Thầy Trần Hồng Nguyên chủ trì buổi seminar trao đổi ý kiến cùng các Thầy, Cô giáo khoa QLNL

Người trình bày đã nhận được nhiều sự góp ý của các Thầy Cô tham dự về việc:

-          - Làm rõ yêu cầu Mục tiêu Chuyên đề;

-         - Phân bổ số tiết tự học và số tiết lý thuyết giữa các Chương, các nội dung của từng Chương theo Đề cương chi tiết.

-          - Điều chỉnh lại một số thuật ngữ cho chính xác và thống nhất với các môn học liên quan khác.

Chuyên đề trên sẽ còn được tiếp tục Seminar trong những tuần tiếp theo với các vấn đề lý thuyết về định giá khí, giá than, giá điện. 

- Đỗ Thị Loan-


Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á