Công ty ESIT tuyển thực tập sinh (02/03/2017)
 
Công ty cổ phần Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng và Công nghệ Thông tin (ESIT) cần tuyển 10 thực tập sinh.
Để bổ sung nhân sự cho các dự án đang triển khai và phát triển nguồn nhân lực, ESIT cần tuyển 10 thực tập sinh.
- Yêu cầu năng lực: Là sinh viên các chuyên ngành Quản lý Năng lượng, năng động, tích cực.
- Thời gian làm việc: Thỏa thuận.
Sinh viên có nhu cầu làm thực tập sinh tại ESIT, nộp đơn đăng ký và CV về Văn phòng khoa QLNL, phòng 303, nhà M hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Đỗ Hữu Chế.
Xem thêm hông tin chi tiết về ESIT tại: http://esit.vn

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á