Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt ở Đức (21/04/2017)
 

Bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quan về việc đóng góp vào sự phát triển nguồn điện tái tạo ở Đức từ phía hộ tiêu thụ. Bài viết tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cách tính khoản phụ thu năng lượng tái tạo ở Đức.

Tính đến thời điểm tháng 12/2016, tổng công suất lắp đặt nguồn điện ở Đức đạt khoảng 195 GW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 52.42%. Tổng điện năng sản xuất năm 2016 là khoảng 658 TWh, trong đó điện năng từ các nguồn năng lượng tạo chiếm 28.58%. Có được kết quả này một phần không nhỏ do sự ủng hộ của hộ sinh hoạt thông qua đóng góp “phụ thu cho năng lượng tái tạo” vào biểu giá bán lẻ điện.

Bài viết này giới thiệu các thành phần cấu thành giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt ở Đức. Các thành phần bao gồm:

-     Giá điện năng sản xuất: xác định dựa vào cân bằng cung cầu trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

-       Chi phí lưới: chi phí cho việc sử dụng lưới truyền tải, chí phi này đươc quy định bởi luật truyền tải điện liên bang.

-       Phụ thu cho phát triển năng lượng tái tạo: phụ thu này được thu để trả cho các nguồn điện tái tạo nhằm đảm bảo hoạt động của các nguồn này có lãi.

-       Thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế sinh thái, và các phụ thu khác.

     Cấu thành giá bán lẻ điện trung bình cho hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện khoảng 3,500 kWh/năm, giai đoạn 2006 - 2016 tại Đức như dưới đây:

Bảng 1: Các thành phần của giá bán lẻ điện

T4-1.JPG

T4-2.JPG

Hình 1: Tỷ lệ phụ thu cho năng lượng tái tạo trên tổng giá bán lẻ điện

T4-3.JPG

Hình 2: Cơ cấu giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt năm 2016

Dễ dàng nhận thấy, phụ thu cho năng lượng tái tạo từ hộ gia đình tăng lên hàng năm. Năm 2016, phụ thu năng lượng tái tạo chiếm 22% trong tổng giá bán lẻ điện cho hộ sinh hoạt ở Đức.

-Đỗ Thị Hiệp NCS ĐH Kassel,CHLB Đức-


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á