Hướng nghiên cứu khoa học (08/12/2009)
 
Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Khoa QLNL. Nghiên cứu khoa học luôn gắn với nhu cầu nâng cao chất lượng cho đội ngũ giảng viên, và nâng cao khả năng tìm tòi, sáng tạo cho sinh viên. Một số hướng nghiên cứu khoa học chính Khoa đang thực hiện:
Tiết kiệm năng lượng:
- Kiểm toán năng lượng
- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho doanh nghiệp
- Xây dựng định mức năng lượng
- Ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng
- Ứng dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà 
- Sử dụng hợp lý và bảo tồn năng lượng
Thị trường điện
- Xây dựng mô hình thị trường điện
- Mô phỏng thị trường điện
- Chào giá điện trong thị trường cạnh tranh
- Phương pháp tính giá điện gió trong thị trường điện
Ðánh giá trình độ công nghệ 
- Ðánh giá trình độ công nghệ các ngành công nghiệp
- Ðánh giá trình độ công nghệ các địa phương
Quy hoạch và dự báo
- Quy hoạch năng lượng
- Các mô hình dự báo năng lượng
Năng lượng mới và tái tạo
- Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng năng lượng mới và tái tạo
- Ứng dụng năng lượng tái tạo trong hệ thống phân tánTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á