KHOA QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG (23/05/2016)
 
Văn phòng Khoa:
Địa chỉ: Phòng 303 - Nhà M - Trường Đại học Điện lực
Điện thoại: 024 22185634
Email: qlnl@epu.edu.vn

Phòng thí nghiệm:
Địa chỉ: Phòng 401 -  Nhà G - Trường Đại học Điện lực
Liện hệ: Giảng viên Nguyễn Đình Tuấn Phong 
Điện thoại: 0989794950
Email: phongndt@epu.edu.vn
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á