1.      MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-       Theo dõi, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, thuế GTGT, lương, bảo hiểm xã hội,…

-       Quản lý theo dõi các khoản phải thu – phải trả của khách hàng

-       Quản lý, theo dõi chứng từ và sổ sách kế toán 

-       Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng quý và lập Báo cáo tài chính cuối năm theo đúng thời gian quy định của Luật thuế.

-       Tổng hợp, hoàn thiện sổ sách và báo cáo nội bộ hàng tháng theo yêu cầu của quản lý.

-       Lưu trữ dữ liệu và chứng từ kế toán theo quy định.

-       Kiêm nhiệm các công việc hành chính văn phòng.

Chi Tiết

 • Hội nghị Giáo dục của ACCA khu vực Thái Bình Dương tại Singapore tổ chức 12 - 14/9/2017 (20/09/2017)
 • Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh hợp tác với ACCA (23/08/2017)
 • Khoa Quản trị Kinh Doanh thông báo điểm thi môn thực hành tổng hợp của các lớp C13KTDN1, C13QTDN, D11LTKT1 và khóa cũ thi lại (14/08/2017)
 •  

  Ngày 18/9/2017, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tổ chức chương trình "HỌC TẬP ĐỂ THÀNH CÔNG"

  Chi Tiết

 • CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 2017 CỦA RSM VIỆT NAM (28/08/2017)
 • Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (21/08/2017)
 • Hành trình 4 năm dưới mái trường Điện Lực (28/07/2017)
 •  

  Ngày 16/6/2017, tại phòng họp số 101 – Bộ Công Thương. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh và nhóm nghiên cứu đã trình bầy đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương "Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện".

  Chi Tiết

 • Buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương:"Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện" (29/03/2017)
 • Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương về:"Nghiên cứu mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" (03/09/2016)
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được công bố tính đến tháng 12/2015 (31/07/2016)
 •  

  Ngày 6/1/2017 Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo chuyên đề về cải tiến thực tiễn giúp giảm chi phí và tăng năng suất.

  Chi Tiết

 • Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo vê cập nhật thuế 2016 (15/12/2016)
 • Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh tham dự hội thảo "Ngân Hàng Số - Tương Lai của Ngân Hàng" (14/11/2016)
 • Giảng viên Khoa quản trị kinh doanh tham dự hội thảo "Tương lai ngành kiểm toán" co VACPA và ACCA tổ chức (28/09/2016)
 •  

   

   

 • Bạn Cao Phương Thảo Lớp D7KTDN3 (20/08/2017)
 • Bạn Nguyễn Minh Hải Lớp D7KTDN3 (16/08/2017)
 • Bạn Lê Tuấn Hùng lớp D6TCNH2 (13/08/2017)
 •  
  Tin mới
  Liên kết keybanker
  Học phí
  Đăng ký môn học
  Liên kết Facebook của Khoa
  Liên kết AAF
  Liên kết Vietsourcing
  Liên kết CENSTAF
  Liên kết ACCA
  Liên kết SMARTRAIN
  Liên kết VACPA
  Liên kết FTMS
  Liên kết MISA