Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo đăng ký đơn vị thực tập đối với sinh viên khối D8 ngành kinh tế (11/01/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông báo sinh viên khối D8 ngành kinh tế đăng ký đơn vị thực tập tốt nghiệp theo danh sách gửi kèm theo và nộp lại cho khoa theo từng lớp trước ngày 16/1/2017.
Danh sách sinh viên khối D8 download tại đây 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA