Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho các lớp khối D8 (15/02/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho các lớp  D8KTDN1. D8KTDN2, D8KTDN3, D8TCNH, D8QTDN1, D8QTDN2, D8QTKS
Chi tiết phân công giảng viên hướng dẫn và đề cương cho các lớp D8KTDN1. D8KTDN2, D8KTDN3 download tại đây

                                                                            KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA