Khoa Quản trị Kinh Doanh thông báo danh sách, thời gian, địa điểm thi môn thực hành tổng hợp của các lớp C13KTDN1, C13QTDN, D11LTKT1 và khóa cũ thi lại (10/08/2017)
 
Khoa Quản trị Kinh Doanh thông báo danh sách, thời gian, địa điểm thi môn thực hành tổng hợp ngày 11/8/2017 của các lớp C13KTDN1, C13QTDN, D11LTKT1 và khóa cũ thi lại
Chi tiết download tại đây 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA