Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho lớp C13KTDN.

Chi Tiết

I.  Mục đích & Ý nghĩa

Nhận thấy những băn khoăn lo lắng của sinh viên các năm đầu đại học chưa tự đánh giá được tính cách, năng lực và mong muốn của bản thân, chưa có nhiều thông tin về các ngành học tiếp theo ở trường đại học, cũng như thực tế công việc và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; 

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp các lớp đại học liên thông kế toán và các lớp cao đẳng kế toán, tài chính thi chiều ngày 26/2/2017

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điều phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp D8KTDN1, D8KTDN2, D8KTDN3. 

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho các lớp  D8KTDN1. D8KTDN2, D8KTDN3, D8TCNH, D8QTDN1, D8QTDN2, D8QTKS

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực hành môn học và phân công giảng viên hướng dẫn cho các lớp C13KTDN và C13QTDN

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điểm thực hành môn học của các lớp D8KTDN1, D8KTDN2, D8KTDN3, D8TCNH, D8QTDN1, D8QTDN2, D8QTKS

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo về việc thực hành môn học của khối C13 bao gồm lớp C13KTDN và C13QTDN: 

Chi Tiết

Từ ngàn đời xưa ông cha ta đã có câu tục ngữ

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ”

Tuy chỉ có hai câu, nhưng câu tục ngữ này đã mang đến cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc về tình đoàn kết, gắn bó giữa mọi người. Thực hiện đúng truyền thống cao đẹp đó tuổi trẻ  Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại Học Điện Lực đã thực hiện chương trình “TẾT ẤM YÊU THƯƠNG 2017”.

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông báo sinh viên khối D8 ngành kinh tế đăng ký đơn vị thực tập tốt nghiệp theo danh sách gửi kèm theo và nộp lại cho khoa theo từng lớp trước ngày 16/1/2017.

Chi Tiết
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA