Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp của các lớp D8KT1, D8KT2, D8KT3, D8TCNH, D8QT1, D8DT2, D8QTDLKS

Chi Tiết

Perfect for students and graduates, it is also suitable for people returning to work after a career break or those who simply want to enhance their CV with skills for today’s global workplace.

Chi Tiết

Công ty cổ phần chứng khoán FPT thông báo tuyển một số vị trí làm việc tại trụ sở chính tại Hà Nội

Chi Tiết

Thời gian tổ chức: 8h00 - 11h30 ngày 15/4/2017

Tại Tầng 8, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội - 144 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi Tiết

Công ty cổ phần MISA hiện đang cần tuyển dụng một số nhân viên kinh doanh cho các sản phẩm Phần mềm của MISA bao gồm:

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho lớp C13QTDN

Chi Tiết

 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo lịch thực tập tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho lớp C13KTDN.

Chi Tiết

I.  Mục đích & Ý nghĩa

Nhận thấy những băn khoăn lo lắng của sinh viên các năm đầu đại học chưa tự đánh giá được tính cách, năng lực và mong muốn của bản thân, chưa có nhiều thông tin về các ngành học tiếp theo ở trường đại học, cũng như thực tế công việc và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; 

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo kết quả thi môn thực hành tổng hợp các lớp đại học liên thông kế toán và các lớp cao đẳng kế toán, tài chính thi chiều ngày 26/2/2017

Chi Tiết

Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điều phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp D8KTDN1, D8KTDN2, D8KTDN3. 

Chi Tiết
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA