Các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện (21/01/2015)
 
IEC (Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế) với 63 quốc gia là thành viên và hơn 59 quốc gia khác tham gia vào Chương trình Quốc gia thành viên liên kết là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc soạn thảo và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế về điện, điện tử và các công nghệ khác có liên quan. 
Các tiêu chuẩn này chính là nền tảng của tiêu chuẩn hoá quốc gia, phù hợp với Hiệp định TBT của WTO và là tài liệu tham khảo cho việc soạn thảo các đơn bỏ thầu và hợp đồng quốc tế. Hiện IEC có khoảng 4800 Tiêu chuẩn quốc tế, Yêu cầu kỹ thuật và Báo cáo kỹ thuật.

IEEE là cơ quan phát triển các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu với gần 900 tiêu chuẩn đã được ban hành và hơn 400 tiêu chuẩn đang được soạn thảo về các lĩnh vực Điện, Điện tử, Điều khiển, Truyền thông, Công nghệ Thông tin, Thiết bị sản xuất năng lượng và dịch vụ và các ngành có liên quan.

Các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện phiên bản offlines 2014 đang được tập trung lưu giữ tại Trung tâm học liệu. Các phiên bản cập nhật trong năm 2015 có thể được tìm kiếm và tải về tại Trung tâm học liệu.

Các khoa, phòng, ban có nhu cầu về các tiêu chuẩn ngành điện, xin vui lòng đến Thư viện điện tử tại tầng 2 TTHL để tìm kiếm và tải về các tiêu chuẩn này.

Các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện chia theo các nhóm:IEC

01: Generalities. Terminology. Standardization. Documentation.
03: Sociology. Services. Company organization and management. Administration. Transport
07.030: Physics. Chemistry
07: Mathematics. Natural Sciences
11: Health care technology
13: Environment. Health protection. Safety
17.100: Measurement Of Force, Weight And Pressure
17.200.99: Other Standards Related To Thermodynamics
17: Metrology and measurement. Physical phenomena
19: Testing
21: Mechanical systems and components for general use
23: Fluid systems and components for general use
25: Manufacturing engineering
27: Energy and heat transfer engineering
29: Electrical engineering
31: Electronics
33.060.99: Other Equipment For Radiocommunications
33: Telecommunications. Audio and video engineering
35: Information technology. Office machines
37: Image technology
39: Precision mechanics. Jewellery
43: Road vehicle engineering
45: Railway engineering
47: Shipbuilding and marine structures
49: Aircraft and space vehicle engineering
53: Materials handling equipment
55: Packaging and distribution of goods
59: Textile and leather technology
61: Clothing industry
65: Agriculture
71: Chemical technology
75: Petroleum and related technologies
77: Metallurgy
87: Paint and colour industries
91: Construction materials and building
93: Civil engineering
97: Domestic and commercial equipment. Entertainment. Sports.

IEEE

Application Areas
By ICS Code
Circuits and Devices
Communication and Information
Computer Engineering
Control and Automation
Electromagnetics
General Interests
Green Technology
Instrument/Measurement/Testing
Interdisciplinary
Nuclear and Plasma Science
Optics and Optoelectronics
Power and Energy
Smart Grid


HỖ TRỢ KỸ THUẬTMọi thắc mắc về sử dụng các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
đ/c: Nguyễn Quốc Hùng
Email: hungnq@epu.edu.vn, điện thoại bàn: 04.22185622
Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30.

Trân trọng thông báo
TRUNG TÂM HỌC LIỆUTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến