Đồ án Đ4 và Đ5 Khoa Hệ thống điện (07/05/2015)
 
465 đồ án Đ4 và Đ5 Khoa Hệ thống điện đã được biên mục trong hệ thống Libol. Các đồ án dưới đây có thể được tra cứu khi bấm vào hình sau, và có thể đọc tại chỗ tại phòng đọc tại tầng 2 thư viện:

.
TTSố ĐKCBTác Giả/ Tên tài liệuNăm XbNgày bổ sung
1DA1401830 Nguyễn Tuấn Hùng. Thiết kế và tính toán chế độ lưới điện khu vực : Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
2DA1401831 Phạm Hồng Tám. Thiết kế và tính toán trào lưu công suất bằng chương trình PSS 2014 02/02/2015
3DA1401832 Vũ Mạnh Được. Thiết kế và tính toán chế độ lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
4DA1401833 Trương Văn Dũng. Thiết kế và nghiên cứu ổn định lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
5DA1401834 Lê Văn Tới. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện phần chuyên đề thiết kế trạm biến áp hạ áp 22 2014 02/02/2015
6DA1401835 Đỗ Thanh Tùng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
7DA1401836 Nghiêm Văn Lập. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện chuyên đề thiết kế trạm biến áp hạ áp 10 2014 02/02/2015
8DA1401837 Trần Đại Trung. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
9DA1401838 Vũ Minh Tuấn. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện chuyên đề thiết kế trạm biến áp hạ áp 22 2014 02/02/2015
10DA1401839 Lê Văn Xã. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện chuyên đề thiết kế trạm biến áp hạ áp 22 2014 02/02/2015
11DA1401840 Đặng Ngọc Phúc. Thiết kế bảo vệ rowle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
12DA1401841 Đỗ Ngọc Duy. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
13DA1401842 Lê Anh Tuấn. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
14DA1401843 Nguyễn Văn Anh. Tính toán bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
15DA1401844 Hoàng Mạnh Linh. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
16DA1401845 Phạm Văn Chung. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
17DA1401846 Trương Quốc Khánh. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
18DA1401847 Hà Mạnh Cường. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
19DA1401848 Khuất Thanh Tùng. Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 2014 02/02/2015
20DA1401849 Lê Tuấn Vũ. Thiết kế lưới điện cao áp và cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
21DA1401850 Nguyễn Đình Xuân. Thiết kế lưới điện cao áp và ứng dụng phần mềm PSS 2014 02/02/2015
22DA1401851 Lê Minh Dũng. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/02/2015
23DA1401852 Lê Hải Hà. Thiết kế lưới điện cao áp và ứng dụng phần mềm PSS 2014 02/02/2015
24DA1401853 Nguyễn Thị Thịnh. Thiết kế lưới điện cao áp ứng dụng phần mềm PSS 2014 05/02/2015
25DA1401854 Hoàng Minh Hiếu. Thiết kế lưới điện cao áp và cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 05/02/2015
26DA1401855 Nguyễn Văn Dũng. Thiết kế lưới điện cao áp và cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
27DA1401856 Đoàn Văn Khá. Thiết kế lưới điện cao áp ứng dụng phần mềm PSS 2014 06/02/2015
28DA1401857 Đào Thị Bích Lợi. Thiết kế lưới điện cao áp ứng dụng phần mềm PSS 2014 06/02/2015
29DA1401858 Trần Thị Thu Hường. Thiết kế lưới điện cao áp ứng dụng phần mềm PSS 2014 06/02/2015
30DA1401859 Nguyễn Đức Vinh. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
31DA1401860 Nguyễn Minh Quân. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
32DA1401861 Nguyễn Hữu An. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
33DA1401862 Phạm Xuân Thành. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
34DA1401863 Nguyễn Quang Đức. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
35DA1401864 Nguyễn Tuấn Ngọc. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 06/02/2015
36DA1401865 Nguyễn Ngọc Bách. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
37DA1401866 Đặng Văn Hải. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
38DA1401867 Vũ Công Phong. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kV Thái Thụy - Thái Bình: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
39DA1401868 Hồ Sỹ Hồng Nguyên. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV Hà Đông: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
40DA1401869 Dương Hồng Quân. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kV Tiên Sơn - Bắc Ninh: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
41DA1401870 Lê Đình Phúc. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
42DA1401871 Lê Đức Anh. Bảo vệ rơ le : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
43DA1401872 Dương Lê Tân. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
44DA1401873 Nguyễn Thị Phương Anh. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV Việt Trì Phú Thọ: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
45DA1401874 Phạm Văn Biển. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kV: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
46DA1401875 Nguyễn Trung Hiếu. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV Hà Đông: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
47DA1401876 Nguyễn Huy Tiến. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kV : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
48DA1401877 Nguyễn Thái Ngọc. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
49DA1401878 Nguyễn Tiến Bình. Thiết kế lưới điện khu vực khảo sát ổn định động của lưới điện thiết kế : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
50DA1401879 Phạm Ngọc Quyền. Thiết kế lưới điện khu vực tính ổn định động khi xảy ra ngắn mạch ba pha tại đầu dây gần máy phát điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
51DA1401880 Nguyễn Văn Tiến. Thiết kế lưới điện khu vực khảo sát ổn định động của lưới điện thiết kế: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
52DA1401881 Đoàn Mạnh Hùng. Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí địa phương: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
53DA1401882 Nguyễn Ngọc Thắng. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà chung cư N07 - B1 Dịch Vọng - Cầu Giấy: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
54DA1401883 Phạm Đức Anh. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư SKY LIGHT Minh Khai - Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
55DA1401884 Trương Đức Sơn Dương. Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo bơm nông nghiệp: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
56DA1401885 Bùi Văn Bằng. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 06/02/2015
57DA1401886 Nguyễn Duy Luyện. Thiết kế lưới điện khu vực và dùng phần mềm PSS 2014 06/02/2015
58DA1401887 Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Thiết kế lưới điện cao áp ứng dụng phần mềm mô phỏng lưới điện thiết kế: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
59DA1401888 Lê Vĩnh Thắng. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát ổn định động: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
60DA1401889 Nguyễn Huy Quân. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2014 06/02/2015
61DA1401890 Nguyễn Quốc Cường. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp110 2014 06/02/2015
62DA1401891 Lê Hữu Dương. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp110 2014 06/02/2015
63DA1401892 Hoàng Văn Trung. Thiết kế phần điện cho nhà máy thủy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
64DA1401893 Trần Mạnh Toàn. Thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
65DA1401894 Trịnh Quốc Việt. Thiết kế phần điện cho nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
66DA1401895 Phạm Minh Trường. Thiết kế phần điện cho nhà máy điện và trạm biến áp 10 2014 06/02/2015
67DA1401896 Phạm Duy Chinh. Thiết kế lưới điện khu vực, mô hình quy hoạch tuyến tính và một số ứng dụng trong quy hoạch phát triển hệ thống điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 06/02/2015
68DA1401897 Nguyễn Chí Quyết. Thiết kế bảo vệ rowle trạm biến áp 110KV Tiên Sơn Bắc Ninh: Đồ án tốt nghiệp 2014 10/02/2015
69DA1401898 Trần Ngọc Sơn. Thiết kế lưới điện khu vực, mô hình quy hoạch tuyến tính và một số ứng dụng trong quy hoạch phát triển hệ thống điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 10/02/2015
70DA1401899 Nguyễn Mạnh Cường. Thiết kế lưới điện Cao áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
71DA1401900 Nguyễn Văn Ước. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
72DA1401901 Lê Đức Thọ. Thiết kế hệ thống cung cấp điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
73DA1401902 Mẫn Đức Tân. Thiết kế cung cấp điện tòa nhà thí nghiệm sư phạm: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
74DA1401903 Bùi Đình Đạt. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm hạ áp 35 2014 25/02/2015
75DA1401904 Nguyễn Duy Vương. Tính toán bảo vệ rowle cho trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
76DA1401905 Lưu Tiến Phong. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán ổn định: Đồ án tốt nghiệp 2014 25/02/2015
77DA1401906 Lương Trường Luân. Thiết kế lưới điện khu vực và trạm biến áp 110 2014 02/03/2015
78DA1401907 Nguyễn Ngọc Huy. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và xây dựng đường cong tính toán ngắn mạch: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
79DA1401908 Phan Anh Đức. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp phân phối 22 2014 02/03/2015
80DA1401909 Trần Hữu Hậu. Tính toán và thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 02/03/2015
81DA1401910 Hoàng Văn Hiển. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 02/03/2015
82DA1401911 Hoàng Tuấn Anh. Đánh giá dự trù cung cấp điện hệ thống tự dùng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
83DA1401912 Tạ Kiên Cường. Đánh giá dự trữ cung cấp điện hệ thống tự dùng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
84DA1401913 Trần Đức Toan. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
85DA1401914 Lê Anh Sơn. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
86DA1401915 Đặng Trần Thắng. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
87DA1401916 Nguyễn Mạnh Tiến. Thiết kế phần điện nhà máy điện và thiết kế trạm hạ áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 02/03/2015
88DA1401917 Phạm Văn Tùng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
89DA1401918 Nguyễn Văn Tuấn. Thiết kế bảo vệ rowle cho trạm biến áp 110KV Gia Lượng: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
90DA1401919 Hoàng Văn Thắng. Thiết kế bảo vệ rơ le trạm biến áp 110KV 110kV Hội Hợp Vĩnh Phúc: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
91DA1401920 Nguyễn Văn Toàn. Thiết kế cung cấp điện bệnh viện Bưu Điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
92DA1401921 Hoàng Thế Anh. Thiết kế cung cấp điện cho dây chuyền 3 nhà máy xi măng Hoàng Thạch: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
93DA1401922 Hoàng Ngọc Bang. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư nghiên cứu tính khả thi sử dụng năng lượng địa nhiệt ở Việt Nam: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
94DA1401923 Nguyễn Hữu Dũng. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
95DA1401924 Nguyễn Văn Cảnh. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le cho đường dây 220kV Phả Lại - Thường Tín: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
96DA1401925 Phùng Thái Bảo. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le trạm 220kV Ba La- Hà Đông: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
97DA1401926 Nguyễn Mạnh Hùng. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le trạm biến áp 110kV Yên Mỹ: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
98DA1401927 Nguyễn Văn Cường. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le đường dây 220kV Phả Lại - Thường Tín: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
99DA1401928 Bùi Thanh Liêm. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kV : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
100DA1401929 Lưu Đoàn Phong. Thiết kế lưới điện cao áp, thiết kế cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
101DA1401930 Bùi Minh Dương. Thiết kế lưới điện cao áp, thiết kế cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
102DA1401931 Nguyễn Công Hoàng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
103DA1401932 Nguyễn Công Thịnh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
104DA1401933 Nguyễn Viết Trường. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
105DA1401934 Lê Xuân Huy. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
106DA1401935 Nguyễn Bá Đoàn. tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
107DA1401936 Bùi Tố Linh. Thiết kế cung cấp điện cho khu đô thị Xa La: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
108DA1401937 Trần Mai Anh. Quy hoạch cải tạo hệ thống cung cấp điện thành phố Vinh 2014-2015: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
109DA1401938 Đinh Xuân Lực. Đánh giá độ dự trữ cung cấp điện hệ thống tự dùng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
110DA1401939 Nguyễn Mạnh Trung. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán chế độ bằng PSS?E: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
111DA1401940 Hoàng Đình Bình. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và khảo sát ổn định động nhà máy nhiệt điện bằng phần mềm Powerworld: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
112DA1401941 Nguyễn Thành Trung B. Thiết kế lưới điện và nghiên cứu ổn định quá độ: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
113DA1401942 Phạm Ngọc Thọ. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
114DA1401943 Hoàng Đức Thiện. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện phần chuyên đề: thiết kế trạm biến áp hạ áp 22 2014 03/03/2015
115DA1401944 Nguyễn Hữu Vũ. Thiết kế cung cấp điện công trình nhà ở quân đội số 35 Tân Mai: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
116DA1401945 Lê Viết Quyền. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
117DA1401946 Chu Hải Linh. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
118DA1401947 Nguyễn Anh Nguyên. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kv nhiệt điện Hải Phòng: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
119DA1401948 Nguyễn Khoa Tâm. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
120DA1401949 Đặng Danh Ngọc. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
121DA1401950 Nguyễn Giang Nam. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
122DA1401951 Vũ Hoàng Long. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
123DA1401952 Nguyễn Minh Tân. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 03/03/2015
124DA1401953 Quách Tiến Đức. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
125DA1401954 Nguyễn Quang Việt. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
126DA1401955 Lang Văn Chung. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện thiết kế trạm hạ áp 22 2014 03/03/2015
127DA1401956 Nguyễn Văn Xuân. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
128DA1401957 Trịnh Văn Thành. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
129DA1401958 Trương Công Huân. Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
130DA1401959 Vương Văn Dũng. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110KV và đường dây 22KV: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
131DA1401960 Nguyễn Phi Tân. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
132DA1401961 Nguyễn Văn Phúc. Thiết kế phần điện nhà máy điện và nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo dự báo ngắn hạn phụ tải điện miền Trung: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
133DA1401962 Phan Đỗ Dương. Thiết kế phần điện nhà máy điện và nghiên cứu ứng dụng mạng Nơ ron nhân tạo dự báo ngắn hạn phụ tải điện Miền Nam: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
134DA1401963 Vũ Thanh Hùng. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
135DA1401964 Nguyễn Minh Ngọc. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm cắt 220kV: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
136DA1401965 Nguyễn Văn Đức. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Việt Trì : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
137DA1401966 Lê Ngọc Cường. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Cao Bằng : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
138DA1401967 Định Công Thịnh. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Vĩnh Tường : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
139DA1401968 Nguyễn Quang Tiến. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Ninh Bình: Phía 110kv : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
140DA1401969 Nguyễn Tuấn Anh. Thiết kế cung cấp điện trường tiểu học Chương Dương : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
141DA1401970 Vũ Văn Mi. Thiết kế cung cấp điện cho trụ sở công an phường Tứ Liên-Quận Tây Hồ-Hà Nội : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
142DA1401971 Triệu Đức Vinh. Thiết kế và tính toán ổn định quá độ lưới điện khu vực : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
143DA1401972 Nguyễn Mã Đại. Phần 1:thiết kế phần điện trong nhà máy điện, phần 2:tính toán ổn định trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
144DA1401973 Nguyễn Thành Trung A. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
145DA1401974 Nguyễn Văn Đạt. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
146DA1401975 Nguyễn Cảnh Khang. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
147DA1401976 Ngô Đức Quyết. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện, tìm hiểu và thiết kế trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
148DA1401977 Nguyễn Mạnh Trí. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện, tìm hiểu khối máy phát-máy biến áp khối 1 nhà máy điện Phả Lại : Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
149DA1401978 Nguyễn Vi Quân. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện, tìm hiểu quy trình thiết kế trạm biến áp hạ áp và thiết kế trạm biến áp theo 22 2014 03/03/2015
150DA1401979 Đoàn Văn Thanh. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 03/03/2015
151DA1401980 Cao Minh Thắng. Xây dựng chương trình giải thích lưới điện AC-DC: Đồ án tốt nghiệp 2014 03/03/2015
152DA1401981 Bùi Thái Ninh. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 03/03/2015
153DA1401982 Nguyễn Quang Huy. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 03/03/2015
154DA1401983 Đặng Quốc Dũng. Xây dựng chương trình giải tích lưới điện AC-DC: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
155DA1401984 Nguyễn Thị Minh Thu. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát ổn định động: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
156DA1401985 Đinh Thị Thu Hiền. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 03/03/2015
157DA1401986 Lê Anh Toản. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
158DA1401987 Trần Văn Thanh. Thiết kế lưới điện khu vực và mô hình quy hoạch tuyến tính và một số ứng dụng trong quy hoạch phát triển hệ thống điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
159DA1401988 Nguyễn Tiến Dũng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
160DA1401989 Hoàng Văn Thắng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán ổn định cho nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
161DA1401990 Lê Đức Thuần. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
162DA1401991 Đào Thanh Tùng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
163DA1401992 Nguyễn Khắc Quỳnh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán ổn định cho nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 03/03/2015
164DA1401993 Vũ Văn Công. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện Thiết kế trạm hạ áp: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
165DA1401994 Nguyễn Văn Tuấn. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp phân phối 22 2014 05/03/2015
166DA1401995 Nguyễn Quốc Thắng. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
167DA1401996 Ngô Thanh Tùng. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
168DA1401997 Phạm Tuấn Vũ. Thiết kế phần điện cho nhà máy thủy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
169DA1401998 Phạm Văn Nhâm. Thiết kế phần điện cho nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
170DA1401999 Nguyễn Bá Tâm. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
171DA1402000 Nguyễn Thị Hải Yến. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
172DA1402001 Phạm Văn Duy. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán chọn nguồn một chiều trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
173DA1402002 Nguyễn Quốc Hoàng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán chế độ nhiệt của máy biến áp với đồ thị phụ tải hai bậc: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
174DA1402003 Nguyễn Hữu Thọ. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
175DA1402004 Phùng Minh Vương. Thiết kế phần điện nhà máy thủy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
176DA1402005 Phạm Quốc Hưng. Thiết kế phần điện nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
177DA1402006 Nguyễn Văn Khiêm. Thiết kế phần điện nhà máy điện và tính toán chế độ nhiệt của máy biến áp với đồ thị phụ tải Hai Bạc: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
178DA1402007 Nguyễn Quý Thắng. Thiết kế phần điện nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
179DA1402008 Nguyễn Như Đức. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2014 05/03/2015
180DA1402009 Đỗ Trọng Huynh. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm cắt 220KV: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
181DA1402010 Thái Nguyên Sơn. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2014 05/03/2015
182DA1402011 Đỗ Việt Cường. Thiết kế bảo vệ rơ le trạm 110kV Sơn La: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
183DA1402012 Nguyễn Thị Loan. Thiết kế bảo vệ rơ le trạm biến áp và tìm hiểu dòng không cân bằng trong bảo vệ so lệch máy biến áp: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
184DA1402013 Đỗ Minh Đức. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện, thiết kế trạm hạ áp 22 2014 05/03/2015
185DA1402014 Nguyễn Quang Hùng. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện, tính toán chế độ nhiệt của máy biến áp với phụ tải hai bậc: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
186DA1402015 Mạc Văn Mạo. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
187DA1402016 Trịnh Văn Bình. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện và thiết kế trạm biến áp Đông Sơn 2: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
188DA1402017 Văn Đình Trường. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
189DA1402018 Hoàng Anh Dương. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
190DA1402019 Trần Thế Tiến. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
191DA1402020 Nguyễn Huy Anh. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư N07-B3: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
192DA1402021 Nguyễn Văn Hậu. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư 29T1-khu đô thị Trần Duy Hưng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
193DA1402022 Nguyễn Văn Phú. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà văn phòng công ty đầu tư phát triển hạ tầng Hà Đông: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
194DA1402023 Nguyễn Tuấn Linh. Thiết kế cung cấp điện nhà máy gạch Cẩm Bình Hải Dương: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
195DA1402024 Nguyễn Hải Đăng. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư 25T1- khu đô thị Trần Duy Hưng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
196DA1402025 Phạm Nam Anh. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
197DA1402026 Nguyễn Hồng Phong. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng 139 Cầu Giấy: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
198DA1402027 Nguyễn Tuấn Anh. Thiết kế cung cấp điện trường tiểu học Chương Dương: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
199DA1402028 Nguyễn Ngọc Việt. Thiết kế cung cấp điện công trình thư viện quân đội số 83 phố Lý Nam Đế: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
200DA1402029 Nguyễn Quang Hiển. Thiết kế bảo vệ rơ le cho TBA 110 2014 05/03/2015
201DA1402030 Trần Hoàng Hải. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2014 05/03/2015
202DA1402031 Ngô Khắc Biên. Thiết kế lưới điện khu vực và ứng dụng phần mềm PSS 2014 05/03/2015
203DA1402032 Trần Văn Cường. Thiết kế lưới điện cho tòa nhà chung cư N07-B2 Dịch Vọng - Cầu Giấy: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
204DA1402033 Vũ Mạnh Cường. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà chung cư CMT Building 139-Cầu Giấy: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
205DA1402034 Trần Minh Ngọc. Thiết kế lưới điện cao áp và ứng dụng phần mềm PSS 2014 05/03/2015
206DA1402035 Nguyễn Quỳnh Hương. Thiết kế lưới điện cao áp và ứng dụng phần mềm PSS 2014 05/03/2015
207DA1402036 Nguyễn Văn Vượng. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
208DA1402038 Nguyễn Thị Tuyết Hường. Thiết kế hệ thống tự động chuyển đổi nguồn dự phòng(ATS) và lập trình điều khiển bằng phần mềm Zen: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
209DA1402039 Phan Lý Tài. Thiết kế cung cấp điện nhà máy sản xuất gạch men Vĩnh Thắng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
210DA1402040 Vũ Ngọc Tân. Đánh giá việc sử dụng MBA 1 pha trong lưới điện phân phối khu vực thưa dân cư nhằm nâng cao chất lượng điện năng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
211DA1402041 Mai Thị Hồng Nhung. Đánh giá việc sử dụng MBA 1 pha trong lưới điện phân phối khu vực thưa dân cư nhằm nâng cao chất lượng điện năng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
212DA1402042 Phạm Hải Long. Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy gạch men Vĩnh Thắng tỉnh Quảng Ninh: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
213DA1402043 Vũ Duy Đạt. Thiết kế hệ thống tự động chuyển đổi nguồn dự phòng(ATS) và lập trình điều khiển bằng phần mềm zen: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
214DA1402044 Đỗ Văn Lâm. Thiết kế cung cấp điện nhà máy sản xuất gạch men Vĩnh Thắng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
215DA1402045 Hà Duy Quỳnh. Đánh giá việc sử dụng MBA 1 pha trong lưới điện phân phối khu vực thưa dân cư nhằm nâng cao chất lượng điện năng: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
216DA1402046 Nguyễn Văn Tài. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 05/03/2015
217DA1402047 Nguyễn Văn Tài. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 05/03/2015
218DA1402048 Trịnh Bá Mạnh. Tính toán thiết kế bảo. vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 05/03/2015
219DA1402049 Hồ Văn Quyết. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2014 05/03/2015
220DA1402050 Dương Văn phúc. Thiết kế và tính toán trào lưu công suất bằng chương trình PSS 2014 05/03/2015
221DA1402051 Hoàng Gia Vang. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
222DA1402052 Phan Thanh Toàn. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và khảo sát ổn định động nhà máy nhiệt điện bằng phần mềm PSS 2014 05/03/2015
223DA1402053 Phan Hữu Dũng. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2014 05/03/2015
224DA1402054 Hồ Xuân Anh. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2014 05/03/2015
225DA1402055 Hoàng Trường Long. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kv Tràng Bạch- Quảng Ninh: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
226DA1402056 Đoàn Thị Hải Yến. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp110kv : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
227DA1402057 Vũ Văn Thiệp. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
228DA1402058 Văn Phúc Ngọc. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
229DA1402059 Nguyễn Văn Tuynh. Thiết kế lưới điện khu vực : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
230DA1402060 Lê Văn Quy. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán ổn định động : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
231DA1402061 Mai Hoàng Trúc. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán ổn định động : Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
232DA1402062 Nguyễn Văn Thao. Thiết kế lưới điện: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
233DA1402063 Nguyễn Mạnh Vượng. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
234DA1402064 Phạm Văn Minh. Thiết kế lưới điện khu vực: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
235DA1402065 Lê Văn Dũng. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát tính ổn định của hệ thống: Đồ án tốt nghiệp: 2014 05/03/2015
236DA1402066 Bùi Minh Đức. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát tính ổn định của hệ thống: Đồ án tốt nghiệp: 2014 09/03/2015
237DA1402067 Ngô Thành Hiếu. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát tính ổn định của hệ thống: Đồ án tốt nghiệp: 2014 09/03/2015
238DA1402161 Nguyễn Tiến Mạnh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
239DA1502068 Nguyễn Gia Định. Thiết kế cung cấp điện công trình nhà ở cho cán bộ nhân viên văn phòng trung ương đảng và báo nhân dân ( Tháp A): Đồ án tốt nghiệp: 2015 09/03/2015
240DA1502069 Phạm Thị Lan. Thiết kế cung cấp điện công trình nhà ở cho cán bộ nhân viên văn phòng trung ương đảng và báo nhân dân ( ThápD): Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
241DA1502070 Nguyễn Trần Luyện. Thiết kế cung cấp điện công trình bệnh viện An Hòa Phát: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
242DA1502071 Nguyễn Văn Học. Thiết kế cung cấp điện tòa nhà DC Building 144 Đội Cấn - Ba Đình Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
243DA1502072 Nguyễn Văn Hòa. Thiết kế cung cấp điện cho tòa chung cư HH-B Tân Tây Đô: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
244DA1502073 Vũ Quốc Huy. Thiết kế cung cấp điện công trình trung tâm thông tin, đài quan sát, trạm thông báo, cảnh báo chiến sự, thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
245DA1502074 Nguyễn Quang Vinh. Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà N02 chung cư Berriver Long Biên: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
246DA1502075 Vũ Thị Châu. Thiết kế cung cấp điện công trình trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch 148 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
247DA1502076 Trương Anh Đông. Thiết kế cung cấp điện công trình ký túc xá trường cán bộ thanh tra: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
248DA1502077 Nguyễn Minh Ngọc. Mô phỏng truyền tải HVDC-CSC và HVDC - VSC trong hệ thống điện trên phần mềm PSS 2015 10/03/2015
249DA1502078 Nguyễn Công Bình. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
250DA1502079 Phạm Khắc Trường. Thiết kế và tính toán bảo vệ rơ le đường dây 220kV Hà Đông - Thường Tín: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
251DA1502080 Lê Ngọc Trung. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kV Linh Đàm Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
252DA1502081 Trần Mạnh Duy. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
253DA1502082 Nguyễn Tiến Duy. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
254DA1502083 Hoàng Thị Cẩm Anh. Thiết kế bảo vệ rơ le trạm biến áp 110 2015 10/03/2015
255DA1502084 Vũ Hà Thanh. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
256DA1502085 Nguyễn Thị Vân. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
257DA1502086 Trần Thị Ngọc Anh. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
258DA1502087 Đào Thùy Trang. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
259DA1502088 Khuất Mạnh Thắng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và xây dựng ứng dụng tra đường cong tính toán trong bài toán tính ngắn mạch cho điện thoại Android: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
260DA1502089 Nguyễn Văn Thụ. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
261DA1502090 Trần Quang Thắng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
262DA1502091 Vi Mạnh Tường. Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư Green Wave: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
263DA1502092 Phạm Quốc Đại. Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư thu nhập thấp bắc Cổ Nhuế - Chèm: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
264DA1502093 Bùi Thức Hùng. Thiết kế hệ thống tự động chuyển đổi nguồn dự phòng - ATS, được điều khiển lập trình với PLC Logo của SIemens có vận hành tối ưu máy phát điện cho trường đại học Điện Lực: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
265DA1502094 Hoàng Lê Duy. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư CT5 khu đô thị mới văn khê: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
266DA1502095 Lê Nam Thái. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư Hà Đô Park View Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
267DA1502096 Đỗ Kim Cương. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư OCT5 dự án cho cán bộ công nhân viên chức: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
268DA1502097 Phạm Văn Dũng. Thiết kế lưới điện cao áp: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
269DA1502098 Lê Tuấn Anh. Thiết kế lưới điện cao áp: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
270DA1502099 Đỗ Việt Anh. Thiết kế mạng điện khu vực, chuyên đề ứng dụng phần mềm mô phỏng PSS 2015 10/03/2015
271DA1502100 Đặng Trung Quân. Thiết kế lưới điện cao áp, và ứng dụng phần mềm tính toán PSS 2015 10/03/2015
272DA1502101 Trần Việt Bách. Thiết kế lưới điện cao áp, và ứng dụng phần mềm tính toán PSS 2015 10/03/2015
273DA1502102 Hồ Quốc Bảo. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV Sơn Tây: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
274DA1502103 Nguyễn Trọng Tuấn. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV Hòa Bình chuyên đề tính toán sóng truyền từ đường dây tải điện 220kV vào trạm biến áp: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
275DA1502104 Đặng Vũ Trung Kiên. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán chế độ nhiệt của máy biến áp với đồ thị phụ tải hai hậc: Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
276DA1502105 Phạm Văn Nam. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2015 10/03/2015
277DA1502106 Nguyễn Hữu Tùng. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
278DA1502107 Hoàng Linh Quý. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
279DA1502108 Tống Xuân Tùng. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
280DA1502109 Trần Ngọc Tâm. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 10/03/2015
281DA1502110 Bùi Chí Nam. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo thiết bị điện chuyên đề thiết kế bộ lọc sóng hài tích cực: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
282DA1502111 Ninh Văn Toàn. Thiết kế cung cấp điện cho chung cư N03 - T2: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
283DA1502112 Hoàng Văn Uân. Thiết kế lưới điện khu vực và cung cấp điện cho một trường tiểu học : 2015 11/03/2015
284DA1502113 Ngô Sách Lập. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 11/03/2015
285DA1502114 Đinh Gia Long. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 11/03/2015
286DA1502115 Hoàng Ngọc Tùng. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 11/03/2015
287DA1502116 Đinh Thị Thu Ngân. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv Mỹ Đình : 2015 11/03/2015
288DA1502117 Nguyễn Thu Hằng. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv Cầu Diễn : 2015 11/03/2015
289DA1502118 Nguyễn Thị Thoa. thiết kế hệ thống Rơ le bẻo vệ của trạm biến áp 110kv Nghĩa Đô : 2015 11/03/2015
290DA1502119 Nguyễn Văn Đam. thiết kế lưới điện khu vực và tính ổn định động cho mạng điện : 2015 11/03/2015
291DA1502120 Bàn Tuấn Dương. thiết kế lưới điện khu vực và tính ổn định động cho mạng điện : 2015 11/03/2015
292DA1502121 Hà Tuấn Mạnh. thiết kế lưới điện khu vực và tính ổn định động cho mạng điện : 2015 11/03/2015
293DA1502122 Nguyễn Bá Hợp. thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Z94 chuyên đề tính toán bù công suất phản kháng : 2015 11/03/2015
294DA1502123 Nguyễn Văn Oai. thiết kế phần điện cho trung cư CT3- Linh Đàm: 2015 11/03/2015
295DA1502124 Nguyễn Thành Trung. thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng: 2015 11/03/2015
296DA1502125 Dương Đình Đáng. thiết kế cung cấp điện cho khách sạn Mường Thanh Eden 78 Thợ Nhuộm Hoàn Kiếm -Hà Nội: 2015 11/03/2015
297DA1502126 Đỗ Anh Đức. thiết kế cung cấp điện cho trường tiểu học Quốc tế Anh Quốc BVIS: 2015 11/03/2015
298DA1502127 Nguyễn Đức Thảo. thiết kế bảo vệ trạm biến áp 110 2015 11/03/2015
299DA1502128 Phan Đăng Thủy. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
300DA1502129 Nguyễn Trung Hiếu. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
301DA1502130 Phan Hoàng Quân. Thiết kế lưới điện khu vực chuyên đề một vài ứng dụng của quy hoạch tuyến tính trong quy hoạch phát triển hệ thống điện: 2015 11/03/2015
302DA1502131 Bùi Trung Quyền. Thiết kế lưới điện khu vực chuyên đề một số ứng dụng của quy hoạch tuyến tính trong quy hoạch phát triển hệ thống điện: 2015 11/03/2015
303DA1502132 Lê Hoài Nam. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 11/03/2015
304DA1502133 Nguyễn Đình Huy. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện: 2015 11/03/2015
305DA1502135 Lê Minh Quân. Thiết kế phần điện nhà máy thủy điện: 2015 11/03/2015
306DA1502136 Lê Trọng Nguyên. Thiết kế cung cấp điện nhà máy cơ khí: 2015 11/03/2015
307DA1502137 Hoàng Việt Anh. Thiết kế lưới điện khu vực chuyên đề ứng dụng của phần mềm PSS 2015 11/03/2015
308DA1502138 Đào Văn Định. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát ổn định điện động: 2015 11/03/2015
309DA1502139 Phan Tuấn Anh. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
310DA1502140 Nguyễn Tiến Phong. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
311DA1502141 Đinh Bá Sơn. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
312DA1502142 Nguyễn Việt Dũng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
313DA1502143 Lê Quang Hàm. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
314DA1502144 Trần Văn Cường. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV Hải Dương phía 220kV: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
315DA1502145 Lý Thế Mạnh. Thiết kế lưới điện khu vực, chuyên đề ứng dụng của phần mềm PSS 2015 11/03/2015
316DA1502146 Nguyễn Huy Hoàng. Thiết kế lưới điện khu vực, chuyên đề ứng dụng của phần mềm PSS 2015 11/03/2015
317DA1502147 Lê Tiến Thành. Thiết kế lưới điện khu vực, chuyên đề ứng dụng của phần mềm PSS 2015 11/03/2015
318DA1502148 Lê Anh Dũng. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110KV và đường dây 22KV: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
319DA1502149 Kiều Trí Thuần. Thiết kế bảo vệ cho trạm biến áp 110 2015 11/03/2015
320DA1502150 Kim Văn Tùng. Thiết kế bảo vệ cho trạm biến áp 110KV và đường dây 22KV: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
321DA1502151 Trần Ngọc Trường. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
322DA1502152 Trịnh Anh Đức. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
323DA1502153 Lê Trung Minh. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 11/03/2015
324DA1502154 Dương Ngọc Cảnh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và tính toán ổn định: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
325DA1502155 Trần Ngọc Tân. Thiết kế phần điện và tính toán ổn định cho nhà máy thủy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
326DA1502156 Cao Văn Sơn. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện và thiết kế trạm hạ áp: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
327DA1502157 Phạm Thị Kim Anh. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện và khảo sát ổn định động của nhà máy thiết kế bằng phần mềm Powerworld: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
328DA1502158 Phạm Ngọc Trường. Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp hạ áp: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
329DA1502159 Bùi Ngọc Đạt. Thiết kế phần điện nhà máy điện và thiết kế trạm biến áp hạ áp 10 2015 11/03/2015
330DA1502160 Vương Văn Huy. Thiết kế phần điện nhà máy điện : Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
331DA1502162 Võ Mạnh Tuấn. Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
332DA1502163 Nguyễn Văn Ánh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
333DA1502164 Đinh Quang Trung. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
334DA1502165 Mai Ngọc Nguyên. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
335DA1502166 Nguyễn Văn Thức. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
336DA1502167 Cù Hữu Thiện. Thiết kế lưới điện khu vực và mô phỏng lưới điện thiết kế bằng phần mềm PSS 2015 11/03/2015
337DA1502168 Nguyễn Thị Hạnh. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát ổn định điện động: Đồ án tốt nghiệp: 2015 11/03/2015
338DA1502169 Nguyễn Thị Thu Trang. Thiết kế lưới điện khu vực và mô phỏng lưới điện thiết kế bằng phần mềm PSS 2015 11/03/2015
339DA1502170 Lê Ngọc Đăng. Thiết kế lưới điện khu vực và khảo sát ổn định động: Đồ án tốt nghiệp: 2015 13/03/2015
340DA1502171 Nguyễn Đình Thịnh. Nghiên cứu, tính toán giải tích lưới điện có thiết bị bù dọc TCSC: Đồ án tốt nghiệp: 2015 13/03/2015
341DA1502172 Nguyễn Thị Hường. Thiết kế lưới điện khu vực và mô phỏng phần mềm lưới điện đã thiết kế bằng phần mềm PSS 2015 13/03/2015
342DA1502173 Trần Tiến Dũng. Nghiên cứu tính toán giải tích lưới điện có hệ thống tự động điều chỉnh điện áp SVC: Đồ án tốt nghiệp: 2015 13/03/2015
343DA1502174 Phạm Minh Công. Nghiên cứu lập trình chương trình tính toán thông số đường dây truyền tải điện: Đồ án tốt nghiệp: 2015 13/03/2015
344DA1502175 Đặng Thị Huyền. Thiết kế lưới điện khu vực và mô phỏng lưới điện thiết kế bằng phần mềm PSS 2015 11/03/2015
345DA1502176 Nguyễn Bá Thọ. Thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp: 2015 11/03/2015
346DA1502177 Trịnh Minh Đức. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
347DA1502178 Vũ Thanh Tùng. Thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
348DA1502179 Văn Trọng Tiệp. Thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220 2015 11/03/2015
349DA1502180 Trần Văn Bốn. Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 11/03/2015
350DA1502181 Nguyễn Trọng Đông. Thiết kế cấp điện cho tòa nhà văn phòng: 2015 11/03/2015
351DA1502182 Quách Vũ Trường Long. Thiết kế cấp điện chotổ hợp chung cư thương mại CT3: 2015 11/03/2015
352DA1502183 Phạm Văn Hiếu. Thiết kế cấp điện cho tòa nhà cao tầng: 2015 11/03/2015
353DA1502184 Phạm Đình Hoàng. So sánh thiết kế chiếu sáng giữa phương pháp truyền thống và phần mềm DIALUX: 2015 11/03/2015
354DA1502185 Lê Đức Hậu. Thiết kế cung cấp điện cho căn hộ: 2015 11/03/2015
355DA1502186 Cao Minh Đức. Thiết kế lưới điện khu vực và trạm biến áp: 2015 11/03/2015
356DA1502187 Nguyễn Ngọc Ánh. Thiết kế lưới điện khu vực và trạm biến áp: 2015 11/03/2015
357DA1502188 Trần Xuân Giang. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán ổn định hệ thống: 2015 11/03/2015
358DA1502189 Phạm Thế Cường. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán ổn định hệ thống: 2015 11/03/2015
359DA1502190 Nguyễn Hải Hà. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp: 2015 11/03/2015
360DA1502191 Nguyễn Bá Việt. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp 10 2015 11/03/2015
361DA1502192 Phan Công Tài. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: 2015 11/03/2015
362DA1502193 Trần Văn Phúc. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: 2015 11/03/2015
363DA1502194 Nguyễn Tiến Hưng. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: 2015 11/03/2015
364DA1502195 Trần Hoàng Hải. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: 2015 11/03/2015
365DA1502196 Đinh Ngọc Tuấn. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây: 2015 11/03/2015
366DA1502197 Hoàng Minh Đức. Thiết kế phần điền trong nhà máy nhiệt điện: 2015 11/03/2015
367DA1502198 Phạm Văn Hùng. Thiết kế phần điền trong nhà máy điện: 2015 11/03/2015
368DA1502199 Nguyễn Gia Thanh. Thiết kế phần điền trong nhà máy điện: 2015 11/03/2015
369DA1502200 Vũ Trung Kiên. Thiết kế phần điền trong nhà máy thủy điện: 2015 11/03/2015
370DA1502201 Nguyễn Trung Cường. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 11/03/2015
371DA1502202 Nguyễn Thị Hồng Vân. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện,thiết kế trạm 22 2015 13/03/2015
372DA1502203 Lý Sinh Năng. Thiết kế phần điện trong nhà máy và thiết kế trạm biến áp: 2015 13/03/2015
373DA1502204 Phan Việt Nam. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
374DA1502205 Bùi khắc Tùng. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện và thiết kế trạm hạ áp 22 2015 13/03/2015
375DA1502206 Dương Hoài Linh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 13/03/2015
376DA1502207 Trịnh Ngọc Nghĩa. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 13/03/2015
377DA1502208 Vũ Bá Bình. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 13/03/2015
378DA1502209 Khuất Hữu Hưng. Thiết kế và tính toán bảo vệ đường dây 220kv Hòa Bình-Hà Đông: 2015 13/03/2015
379DA1502210 Vũ Thị Huyền Trang. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán chế độ xác lập bằng chương trình PSS 2015 13/03/2015
380DA1502211 Trịnh Tuấn Anh. Thiết kế lưới điện khu vực và tính toán trào lưu công suất bằng chương trình PSS 2015 13/03/2015
381DA1502212 Nguyễn Xuân Hảo. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 13/03/2015
382DA1502213 Trần Hữu Kiên. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 13/03/2015
383DA1502214 Vũ Huy Hoàng. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 13/03/2015
384DA1502215 Vi Đình Quang. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 13/03/2015
385DA1502216 Cao Thị Hạnh. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 13/03/2015
386DA1502217 Mai Xuân Hiệu. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 13/03/2015
387DA1502218 Phạm Văn Tuyến. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 13/03/2015
388DA1502219 Phạm Việt Thương. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 13/03/2015
389DA1502220 Trần Mạnh Tuấn. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
390DA1502221 Phạm Tuấn Anh. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
391DA1502222 Vũ Đức Tuấn. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
392DA1502223 Lê Văn Đáng. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 13/03/2015
393DA1502224 Nguyễn Trọng Triệu. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
394DA1502225 Nguyễn Văn Thịnh. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv: 2015 13/03/2015
395DA1502226 Nguyễn Thanh Hùng. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv: 2015 13/03/2015
396DA1502227 Nguyễn Văn Phấn. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220kv: 2015 13/03/2015
397DA1502228 Phạm Hoàng Việt. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220kv: 2015 13/03/2015
398DA1502229 Đặng Minh Bách. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv: 2015 13/03/2015
399DA1502230 Nguyễn Hữu Đức. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220kv: 2015 13/03/2015
400DA1502231 Vương Thị Vân Anh. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 220kv Sóc Sơn: 2015 13/03/2015
401DA1502233 Nguyễn Tiến Cường. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv Can Lộc- Hà Tĩnh : 2015 13/03/2015
402DA1502234 Nguyễn Thanh Tùng. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110kv : 2015 13/03/2015
403DA1502235 Nguyễn Tiến Đạt. Tính toán bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp : 2015 13/03/2015
404DA1502236 Nguyễn Thị Linh. Tính toán bảo vệ cho trạm biến áp 220kv Bắc Ninh : 2015 13/03/2015
405DA1502237 Dương Trần Phú. Tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kv nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả : 2015 13/03/2015
406DA1502238 Vũ Tuấn Linh. Tính toán bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 13/03/2015
407DA1502239 Mai Anh Đức. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 13/03/2015
408DA1502240 Nguyễn Văn Tiến. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 13/03/2015
409DA1502241 Hoàng Văn Mạnh. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220 2015 13/03/2015
410DA1502242 Nguyễn Văn Ngọc. Thiết kế lưới điện và tính toán trào lưu công suất và lựa chọn đầu phân áp bằng chương trình PSS 2015 13/03/2015
411DA1502243 Nguyễn Thị Phương Liên. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện: 2015 13/03/2015
412DA1502244 Đặng Anh Tú. Thiết kế nhà máy điện và tính toán ổn định quá độ bằng Powerworld: 2015 17/03/2015
413DA1502245 Đào Phương Nam. Thiết kế nhà máy điện và tính toán ổn định quá độ bằng Powerworld: 2015 17/03/2015
414DA1502246 Nguyễn Đỗ Trưởng. Thiết kế lưới điện,tính toán trào lưu công suất và lựa chọn đầu phân áp bằng chương trình PSS 2015 17/03/2015
415DA1502247 Nguyễn Huy Chiến. Thiết kế lưới điện cao áp: 2015 17/03/2015
416DA1502248 Vũ Thị Thu Hà. Thiết kế bảo vệ rơ le trạm biến áp 110kv: 2015 17/03/2015
417DA1502249 Nguyễn Công Thành. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Thuận An phía 220kv: 2015 17/03/2015
418DA1502250 Nguyễn Thị Lan Phương. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv 2015 17/03/2015
419DA1502251 Trần Thị Trang. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv Sơn La: 2015 17/03/2015
420DA1502252 Trần Hoàng Giang. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv: 2015 17/03/2015
421DA1502253 Phan Quang Đức. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kv 2015 17/03/2015
422DA1502254 Đậu Ngọc Mạnh. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
423DA1502255 Nguyễn Văn Chương. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện,tính toán ổn định cho nhà máy vừa thiết kế: 2015 17/03/2015
424DA1502256 Trần Tiến Đạt. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện,tính toán ổn định cho nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
425DA1502257 Trần Ngọc Tuyến. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện,tính toán ổn định cho nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
426DA1502258 Nguyễn Kim Quý. Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện,thiết kế trạm biến áp treo hạ aps 400KVA-22 2015 17/03/2015
427DA1502259 Nguyễn Việt Anh. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp: 2015 17/03/2015
428DA1502260 Kim Văn Trường. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp: 2015 17/03/2015
429DA1502261 Phạm Văn Chiến. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp: 2015 17/03/2015
430DA1502262 Đỗ Thành Bắc. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kv và đường dây 22kv: 2015 17/03/2015
431DA1502263 Trần Văn Trung. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 2015 17/03/2015
432DA1502264 Hồ Công Sơn. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 17/03/2015
433DA1502265 Đỗ Minh Tú. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110 2015 17/03/2015
434DA1502266 Trần Cường. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220 2015 17/03/2015
435DA1502267 Nguyễn Trung Thông. Thiết kế lưới điện khu vực và trạm biến áp: 2015 17/03/2015
436DA1502268 Sỹ Danh Hưng. Thiết kế tính toán bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 220kv: 2015 17/03/2015
437DA1502269 Vũ Ngọc Văn. Tính toán bảo vệ cho trạm biến áp 220kv Chèm: 2015 17/03/2015
438DA1502270 Phạm Tiến Ninh. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện: 2015 17/03/2015
439DA1502271 Vũ Ngọc Hưng. Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp: 2015 17/03/2015
440DA1502272 Phạm Hữu Toàn. Thiết kế lưới điện khu vực và mô phỏng lưới điện thiết kế bằng phần mềm PSS 2015 17/03/2015
441DA1502273 Ngô Văn Hà. Ứng dụng mạng Nơ ron nhân tạo dự báo đồ thị phụ tải ngày hệ thống điện miền Bắc: 2015 17/03/2015
442DA1502274 Phạm Văn Giáp. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 17/03/2015
443DA1502275 Trần Anh Tú. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
444DA1502276 Vũ Thị Ngọc Anh. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
445DA1502277 Hà Văn Đức. Thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điện: 2015 17/03/2015
446DA1502278 Sư Hữu Khoa. Thiết kế phần điện trong nhà máy thủy điện: 2015 17/03/2015
447DA1502279 Nguyễn Văn Tiến. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 17/03/2015
448DA1502280 Phạm Ngọc Thành. Thiết kế lưới điện khu vực: 2015 17/03/2015
449DA1502281 Phạm Đình Phong. Thiết kế lưới điện cao áp: 2015 20/03/2015
450DA1502282 Phạm Đình Phong. Thiết kế lưới điện cao áp: 2015 20/03/2015
451DA1502283 Nguyễn Xuân Trung. Thiết kế lưới điện cao áp: 2015 20/03/2015
452DA1502284 Bùi Trọng Tuấn. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây cho lưới điện đó: 2015 20/03/2015
453DA1502285 Phạm Văn Hiếu. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây trung áp: 2015 20/03/2015
454DA1502286 Nguyễn Nhật Hùng. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây : 2015 20/03/2015
455DA1502287 Lê Tuấn Anh. Thiết kế lưới điện cao áp và thiết kế cơ khí đường dây : 2015 20/03/2015
456DA1502288 Lưu Văn Doan. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 20/03/2015
457DA1502289 Nguyễn Ngọc Tuyến. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 20/03/2015
458DA1502290 Nguyễn Văn Ba. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 20/03/2015
459DA1502291 Nguyễn Viết Thắng. Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp và đường dây 220 2015 20/03/2015
460DA1502292 Nguyễn Sỹ Hiệp. Tính toán bảo vệ rơ le cho đường dây 110kv Hà Đông- Mỹ Đình : 2015 20/03/2015
461DA1502293 Lê Việt Đức. Tính toán bảo vệ rơ le cho đường dây 110kv Chèm- Nhật Tân : 2015 20/03/2015
462DA1502294 Phạm Ngọc Phương. Tính toán bảo vệ rơ le cho đường dây 110kv Cầu Diễn-Bắc An Khánh: 2015 20/03/2015
463DA1502295 Đỗ Thành Điệp. Tính toán bảo vệ rơ le cho đường dây 110kv Chèm- Cầu Diễn: 2015 20/03/2015
464DA1502296 Chu Minh Tuấn. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 22kv Trung tâm hội nghị Quốc Gia: 2015 20/03/2015
465DA1502297 Nguyễn Tiến Cường. Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp 110kv Thanh Xuân: 2015 20/03/2015

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến