Giờ mở cửa Thư viện điện tử trong hè 2015 (11/06/2015)
 
Theo kế hoạch năm học 2014-2015, thời gian nghỉ hè bắt đầu từ ngày 29/6/2015 đến hết ngày 9/8/2015. Trong thời gian này thư viện điện tử mở cửa hàng ngày trong giờ làm việc và không mở cửa buổi tối.

Bắt đầu từ ngày 10/8/2015 thư viện điện tử tiếp tục mở cửa buổi tối đến 21:00 các ngày làm việc trong tuần.
Sinh viên trường Đại học Điện lực học thi tại thư viện
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
TRUNG TÂM HỌC LIỆUTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến