Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông" (10/11/2015)
 
Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác.
Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

300 chuyên gia hàng đầu, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên trong cộng đồng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam tham gia Hội thảo quốc gia lần thứ XVIII về một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông. 96 báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo tập trung vào Công nghệ mạng và điện toàn đám mây, Công nghệ phần mềm; Công nghệ tri thức và tính toán mềm, Cơ sở dữ liệu, Cơ sở toán học trong tin học, Đa phương tiện và mô phỏng, khai phá dữ liệu, Công nghệ thông tin trong kinh tế- xã hội.

Trường Đại học Điện lực đã tham dự hội thảo @ với 04 báo cáo khoa học:

Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Hữu Quỳnh, Ngô Quốc Tạo, Đào Thị Thúy Quỳnh, Phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung sử dụng SVD kết hợp đặc trưng Haar

Dao Nam Anh, Nguyen Huu Quynh, Nguyen Hong Son, Saliency Guided Interpolation for Super-Resolution

Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, Trương Huy Hoàng, Đào Thanh Tĩnh, Một phương pháp tiếp cận xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng trong bài toán tổng hợp và trích rút thông tin kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Khánh, Hà Quang Thuỵ, Trần Trọng Hiếu, Mô hình tiên đề cho tích hợp tri thức bằng đàm phán

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tại hội thảo:TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến