Hiệp hội Việt nam về nhận dạng (03/12/2015)
 
Hiệp hội Việt nam về nhận dạng - Việt nam Association for Pattern Recognition (VAPR) là một hiệp hội khoa học phi lợi nhuận, liên quan nhận dạng, tầm nhìn máy tính, và xử lý ảnh theo nghĩa rộng.
Mục đích của VAPR là để thúc đẩy phát triển ngành nhận dạng và các ngành khoa học khác liên quan, để tiến hành hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường nghiên cứu, phát triển các ứng dụng của nhận dạng trong khoa học và cuộc sống. Ngoài ra, còn để phổ biến và trao đổi thông tin ngành nhận dạng theo nghĩa rộng, và khuyến khích giáo dục đào tạo ở tất cả các khía cạnh của lĩnh vực này. Để đạt được những mục tiêu này, VAPR tăng cường sự hiểu biết giữa các nhà nghiên cứu để trí tuệ máy thông minh có thể góp phần đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật và khoa học.

Trong thời gian qua VAPR đã tổ chức thành công
Workshop for Pattern Recognition for Multimedia Content Analysis (PR4MCA) lần thứ nhất cùng với KSE năm 2015 tại TpHCM. Đây là hoạt động hàn lâm đầu tiên mời được một số giáo sư nước ngoài tham gia tổ chức và phản biện bài báo làm cơ sở cho các hợp tác sau này, đồng thời "đánh tiếng" với The International Association for Pattern Recognition (IAPR). Workshop PR4MCA lần thứ nhất đã thu hút được 19 submissions và 10 accepted papers. VAPR sẽ tiếp tục tổ chức The 2nd PR4MCA WS cùng với KSE năm 2016 tại Hà Nội.

Mục đích lớn nhất của VAPR là liên kết cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc nghiên cứu, phát triển và đào tạo về PR nói chung. Các thành viên có thể đăng ký tại địa chỉ
http://www.emailmeform.com/builder/form/2feJ95i4d13k8zb4R01V1gBT và nộp lệ phí (500K/năm).

Các anh chị sử dụng FaceBook cũng có thể tham gia nhóm tại
https://www.facebook.com/groups/VietAssoPattReco/

Rất mong các anh chị cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của VAPR và cộng đồng ICT Việt Nam nói chung.


TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến