Ngày Hội Sách 2016 (23/03/2016)
 
Từ năm 2006 Ngày Hội Sách được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, đến nay Ngày Hội Sách đã trở thành một hoạt động kiểu mẫu được nhân rộng ở các thư viện trên toàn quốc, góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội.


Hưởng ứng “Ngày sách và bản quyền thế giới” của UNESCO, “Ngày sách Việt Nam”, "50 năm truyền thống Đại học Điện lực", Trung tâm Học liệu Trường Đại học Điện lực tổ chức “Ngày Hội Sách và Văn Hóa Đọc 2016” từ thứ Ba, 22/6/2016 đến Thứ Năm 24/3/2016  tại Thư viện, nhằm nâng cao văn hóa đọc cho mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nhà trường, giới thiệu cho bạn đọc nhiều tài liệu hay, phục vụ đắc lực cho việc học tập và công tác.

 

     

  

     

  

     

  

  

Ngày Hội Sách được tổ chức để tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, nghề xuất bản, in, phát hành, thư viện Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của việc đọc sách, thực thi và bảo hộ quyền tác giả, vai trò của thư viện - môi trường học tập suốt đời của công chúng trong và ngoài nước.
TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến