Hội thảo Springer Nature (24/05/2016)
 
SPRINGER NATURE là một trong những nghiên cứu toàn cầu hàng đầu thế giới, nhà xuất bản giáo dục và chuyên nghiệp, nơi một mảng của các thương hiệu uy tín và đáng tin cậy cung cấp nội dung chất lượng thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.


Springer Nature là nhà xuất bản cuốn sách học thuật lớn nhất thế giới, nhà xuất bản của tạp chí có ảnh hưởng nhất thế giới và là nhà tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu mở. Nhà xuất bản gần có 13.000 nhân viên tại hơn 50 quốc gia và có doanh thu khoảng 1,5 tỷ EUR. Springer Nature đã được hình thành vào năm 2015 thông qua việc sáp nhập của Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan, Macmillan Education và Springer Science+Business Media.

Đây là một sự kết hợp nhiều lĩnh vực, đầy đủ về chiều rộng lẫn chiều sâu để phục vụ cho mọi đối tượng. Đặc biệt, một mô hình kinh doanh thí điểm eBooks cho khu vực Đông Nam Á đã được đưa ra từ năm 2015. Với mô hình mới này, các thư viện có thể lựa chọn bất kỳ tựa sách điện tử nào dựa trên các báo cáo sử dụng các tựa riêng lẻ.

Năm 2016 một số khoa của trường Đại học Điện lực đã đăng ký mua  ebooks của Springer Nature với quyền sử dụng vĩnh viễn.

Ngày 20 Tháng 05 Năm 2016 tại Khách sạn Lotte Hà Nội đã có một hội thảo do Springer Nature tổ chức với các chủ đề chính:
Springer Nature- Một lực lượng mới trong ngành xuất bản
Phần chia sẻ chiến lược triển khai Tài liệu điện tử tại các Thư viện Việt Nam

Đại diện các trường đại học, học viện tại Hà nội đã tham dự và thảo luận, trong đó 10 trường có khả năng sẽ sử dụng ebooks+ejournals của Springer Nature trong năm 2017. Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo.
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
 

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến