Hội thảo quốc tế The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) 2016 (22/09/2016)
 
Hội thảo KSE là một diễn đàn quốc tế mở để trình bày, thảo luận và trao đổi về những tiến bộ mới nhất và những thức trong nghiên cứu công nghệ và hệ thống tri thức. Mục tiêu chính của hội nghị là để mang lại cho các nhà nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các học sinh, sinh viên không chỉ sự chia sẻ kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tế mà còn thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và giáo dục.Danh sách các chủ đề chính bao gồm:

    Natural Language Processing
    Multimedia & Pattern Recognition
    Evolutionary Learning
    Information Security
    Biomedical Information Processing
    Knowledge Representation and Reasoning
    Data Mining & Big Data
    Information System Engineering
    Knowledge Management
    System Engineering
    Software Systems Engineering
    Web Services
    Cloud Computing, Computing Models
    Human Machine Interaction

Trường Đại học Điện lực có 03 bài báo đã được nhận trình bày tại hội thảo:

1. Learning Semantic Representations for Rating Vietnamese Comments, Duc-Hong Pham, Anh-Cuong Le and Kim-Chung Le Thi,
2. Divergence Analysis by Sparse Neighborhood Nets for Detection of Abnormality in Image of Skin, Dao Nam Anh,
3. Reducing Influence of Respiration for Cardiac Motion Registration in CMRI, Dao Nam Anh.

Hội nghị lần thứ 8 của KSE 2016, được tổ chức tại Hà Nội, trong các  ngày 06-08/10/2016, tại trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn. Các bài báo được phản biện độc lập về sự độc đáo và chất lượng khoa học. Tài liệu hội thảo sẽ được xuất bản bởi IEEE và có sẵn tại hội thảo.

Chương trình của hội thảo có tại đây

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
 

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến