Hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực (01/12/2016)
 
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, trường Đại học Điện lực đã tổ chức thành công tốt đẹp lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống của Trường. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong ngày. Nhấn vào ảnh để xem rõ hơn.  

  

  

  

  

  

  

  

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến