TÀI LIỆU KHO BÁO CÁO KHOA HỌC BỔ SUNG 2/2017 (23/02/2017)
 
STTĐKCBThông tin chi tiếtNgày bổ sung
1BCKH1500249Weak Stability for integro- differential inclusions of diffusion-wave type involving infinite delays: Bài báo đạt chuẩn SC1 / Nguyễn Như Quân02/07/17
2BCKH1500250Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xác định sai số công tơ điện cơ phục vụ đào tạo: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Đàm Xuân Đông02/07/17
3BCKH1500251Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị xác định sai số công tơ điện cơ phục vụ đào tạo: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Đàm Xuân Đông02/07/17
4BCKH1500252Nghiên cứu bảo vệ chống sét lan truyền vào trạm biến áp truyền tải ứng dụng vào công tác giảng dạy: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Đặng Thu Huyền02/07/17
5BCKH1500253Nghiên cứu mô phỏng và đánh giá hiệu năng mạng hình lưới không dây đa kênh: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Lê Anh Ngọc02/07/17
6BCKH1500254Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị sẩy đối lưu dạng buồng để sấy lạc vỏ: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Hà Huy Thắng02/07/17
7BCKH1500255Xây dựng hệ thống thông minh điều khiển thiết bị điện qua SMART PHONE: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Trần Trọng Thắng02/07/17
8BCKH1500256Xây dựng hệ thống thực hành mạng và dịch vụ VoIP: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Hoàng Vân Đông02/07/17
9BCKH1500257Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị sẩy đối lưu dạng buồng để sấy lạc vỏ: Thuyết minh đề tài KH-CN cấp trường / Hà Huy Thắng02/07/17
10BCKH1600258Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng tiết kiệm điện năng tiêu thụ của động cơ khi sử dụng biến tần: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Trần Đình Luận02/07/17
11BCKH1600259Xây dựng mô hình điều khiển quá trình đa biến: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Vũ Duy Thuận02/07/17
12BCKH1600260Nghiên cứu phân tích nhu cầu đào tạo cá nhân tại Điện lực Ba Đình: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Nguyễn Thị Vân Anh02/07/17
13BCKH1600261Mô hình hóa nhà máy điện gió trên phần mềm PSCAD: Báo cáo tổng kết kết quả đề tài KH-CN cấp trường / Nguyễn Hữu Đức02/07/17
14BCKH1600262Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp bộ năm 2015 / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
15BCKH1600263Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 1, Nghiên cứu tổng quan / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
16BCKH1600264Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 2, Nghiên cứu khảo sát thu thập dữ liệu lưới điện thực tế tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
17BCKH1600265Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 3, Xây dựng bản đồ nền, cung cấp các dịch vụ / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
18BCKH1600266Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 4, Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý lưới điện trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
19BCKH1600267Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 5, Số hóa dữ liệu các lớp bản đồ trạm, cột, đường dây, tủ trung thế, cầu dao, máy cắt / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
20BCKH1600268Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 6, Module nhập lưới trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
21BCKH1600269Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 7, Module xem lưới trực quan / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
22BCKH1600270Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 8, Module quản lý trạm biến áp / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
23BCKH1600271Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 9, Module quản lý cột và thiết bị bảo vệ / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
24BCKH1600272Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 10, Module quản lý đường dây / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
25BCKH1600273Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 11, Module quản lý tủ trung thế / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
26BCKH1600274Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 12, Module quản trị hệ thống / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
27BCKH1600275Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 13, Module Báo cáo thống kê / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
28BCKH1600276Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trực quan: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Nội dung 14, Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng / Nguyễn Hữu Quỳnh02/07/17
29BCKH1600277Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp Bộ năm 2015 / Lê Anh Tuấn02/07/17
30BCKH1600278Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 1, Nghiên cứu các mô hình, phương pháp phát triển sản phẩm mới trên thế giới / Lê Anh Tuấn02/07/17
31BCKH1600279Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 2, Nghiên cứu một số công cụ trợ giúp phát triển sản phẩm mới / Lê Anh Tuấn02/07/17
32BCKH1600280Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 3, Nghiên cứu tiềm năng phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát triển năng lượng bền vững/ Lê Anh Tuấn02/07/17
33BCKH1600281Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 4, Đề xuất mô hình, phương pháp phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ Lê Anh Tuấn02/07/17
34BCKH1600282Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Sản phẩm 5, Triển khai áp dụng mô hình phương pháp đề xuất để phát triển một sản phẩm mới có thể ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/ Lê Anh Tuấn02/07/17
35BCKH1600283Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Hoàng Ngọc Nhân02/07/17
36BCKH1600284Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, thiết kế chế tạo, tích hợp lắp ráp, thử nghiệm hoàn thiện động cơ bơm vào ra, bơm chân không các loại cảm biến, bộ điều khiển cơ điện cho toàn hệ thống/ Hoàng Ngọc Nhân02/07/17
37BCKH1600285Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thử nghiệm thực tế và các thông số dầu sau khi lọc và đánh giá kết quả/ Hoàng Ngọc Nhân02/07/17
38BCKH1600286Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp (công suất 600L/H): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, thiết kế chế tạo phần điều khiển cho hệ thống lọc, hệ thống lọc tinh, thô và lọc chân không. tính toán tích hợp phần cơ điện cho hệ thống/ Hoàng Ngọc Nhân02/07/17
39BCKH1600287Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Võ Huy Hoàn02/07/17
40BCKH1600288Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Phân tích thiết kế và chế tạo thiết bị thu tín hiệu ở đầu đường dây truyền tải với tần số lấy mẫu tới 50MHz/ Võ Huy Hoàn02/07/17
41BCKH1600289Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thử nghiệm các giải pháp của đề tài với cáp thực tế/ Võ Huy Hoàn02/07/17
42BCKH1600290Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thiết kế và lập trình thử nghiệm trên Matlab các thuật toán phân tích tín hiệu đo ở đầu đường dây để xác định vị trí sự cố/ Võ Huy Hoàn02/07/17
43BCKH1600291Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Thiết kế chế tạo thiết bị phát tín hiệu vào đầu đường dây truyền tải/ Võ Huy Hoàn02/07/17
44BCKH1600292Thiết kế chế tạo thiết bị định vị sự cố trên đường dây sử dụng phương pháp sóng lan truyền: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề, Nghiên cứu mô hình toán học của sóng lan truyền trên đường dây truyền tải, khảo sát sự phụ thuộc vào các thông số đường dây của thời gian lan truyền và hình dạng sóng phản xạ/ Võ Huy Hoàn02/07/17
45BCKH1600293Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Đàm Văn Khanh02/08/17
46BCKH1600294Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 2, Nghiên cứu tình hình thực tế về sử dụng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh02/08/17
47BCKH1600295Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 3, Nghiên cứu các mô hình phân tích về hành vi sử dụng điện của khách hàng/ Đàm Văn Khanh02/08/17
48BCKH1600296Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 4, Đề xuất mô hình nghiên cứu và các thang đo về hành vi sử dụng điện của khách hàng tại Việt Nam/ Đàm Văn Khanh02/08/17
49BCKH1600297Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh02/08/17
50BCKH1600298Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh02/08/17
51BCKH1600299Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 5, Bộ số liệu khảo sát hành vi tiêu dùng điện của khách hàng Việt Nam/ Đàm Văn Khanh02/08/17
52BCKH1600300Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 6, Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dụng điện của khách hàng/ Đàm Văn Khanh02/08/17
53BCKH1600301Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng điện năng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Chuyên đề 7, Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao ý thức sử dụng điện xây dựng hình ảnh của ngành điện trong tâm trí người tiêu dùng/ Đàm Văn Khanh02/08/17
54BCKH1600302Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương/ Dương Trung Kiên02/08/17
55BCKH1600303Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Sổ tay năng lượng hệ thống quản lý năng lượng/ Dương Trung Kiên02/08/17
56BCKH1600304Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn xây dựng quy trình kiểm soát và tình hình tiêu thụ năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên02/08/17
57BCKH1600305Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Khảo sát và phân tích tiêu thụ năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên02/08/17
58BCKH1600306Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn hỗ trợ xây dựng cam kết chính sách năng lượng ban quản lý năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên02/08/17
59BCKH1600307Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, xây dựng đường cơ sở cho các SEU tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên02/08/17
60BCKH1600308Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tư vấn xây dựng phương pháp lập kế hoạch hành động về tiết kiệm năng lượng tại công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai/ Dương Trung Kiên02/08/17
61BCKH1600309Xây dựng bộ tài liệu thực hành quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng trong thực hành các hệ thống bơm, quạt, khí nén, hơi, lò đốt, chiếu sáng: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương./ Dương Trung Kiên02/08/17
62BCKH1600310Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị quạt trong hệ thống quạt/ Dương Trung Kiên02/08/17
63BCKH1600311Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành điều khiển tiết kiệm hệ thống quạt/ Dương Trung Kiên02/08/17
64BCKH1600312Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị trong hệ thống điện/ Dương Trung Kiên02/08/17
65BCKH1600313Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống điện/ Dương Trung Kiên02/08/17
66BCKH1600314Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống Bơm/ Dương Trung Kiên02/08/17
67BCKH1600315Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị máy nén khí của hệ thống Bơm/ Dương Trung Kiên02/08/17
68BCKH1600316Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống điều hòa/ Dương Trung Kiên02/08/17
69BCKH1600317Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành các thiết bị trong hệ thống điều hòa/ Dương Trung Kiên02/08/17
70BCKH1600318Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng hệ thống chiếu sáng/ Dương Trung Kiên02/08/17
71BCKH1600319Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành thiết bị chiếu sáng trong hệ thống chiếu sáng/ Dương Trung Kiên02/08/17
72BCKH1600320Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành tiết kiệm năng lượng hệ thống lò đốt/ Dương Trung Kiên02/08/17
73BCKH1600321Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành thiết bị lò đốt kín, lò đốt hở trong hệ thống lò đốt/ Dương Trung Kiên02/08/17
74BCKH1600322Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành hiệu quả thiết bị trong hệ thống hơi/ Dương Trung Kiên02/10/17
75BCKH1600323Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành hệ thống phân phối hơi/ Dương Trung Kiên02/10/17
76BCKH1600324Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo thực hành hệ thống các thiết bị máy nén khí của hệ thống khí nén/ Dương Trung Kiên02/10/17
77BCKH1600325Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Xây dựng bộ tài liệu đào tạo vận hành và điều khiển tiết kiệm năng lượng máy nén khí của hệ thống khí nén/ Dương Trung Kiên02/10/17
78BCKH1600326Nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương. Báo cáo, Tổng hợp các thiết bị trong đào tạo thực hành/ Dương Trung Kiên02/10/17
79BCKH1600327Xây dựng thư viện điện tử các luận văn tốt nghiệp Báo cáo tổng kết kết quả đề tài khoa học cấp trường /:Đào Nam Anh02/10/17


TRUNG TÂM HỌC LIỆUTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến