Các luận văn thạc sĩ, nhập năm 2016 đã được biên mục trong thư viện. Tổng cộng có 350 luận văn.

Chi Tiết

226 luận văn thạc sỹ năm 2015 đã được biên mục vào thư viện trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

211 đồ án Đ6 Khoa Tài chính Kế toán đã được biên mục trong hệ thống Libol. Các đồ án dưới đây có thể được tra cứu khi bấm vào hình sau, và có thể đọc tại chỗ tại phòng đọc tại tầng 2 thư viện:

.

Chi Tiết

Thành lập từ năm 1880, hiện nay American Society of Mechanical Engineers (ASME) là tổ chức học thuật lớn của Mỹ với hơn 140,000 thành viên tại trên 150 quốc gia, tập trung vào các vấn đề nghiên cứu, công nghệ cơ khí và đào tạo cộng đồng.

Chi Tiết


Việc nghiệm thu viết mới, hoặc hiệu đính giáo trình cần có sự bàn giao giáo trình của các khoa chuyên môn, xưởng thực hành cho TTHL. Mẫu Biên bản bàn giao Giáo trình có thể tải về tại đây

Bàn giao các tài liệu không phải giáo trình, sử dụng mẫu Biên bản bàn giao tài liệu tại đây


Chi Tiết

Thư viện điện tử ProQuest được truy cập từ 01/1/2014 đến hết ngày 31/12/2014 từ mạng LAN của trường Đại học Điện lực. Năm 2015 trường sẽ chuyển sang dùng thư viện điện tử ACM và 3 tạp chí chuyên ngành điện của IEEE.

Từ nay đến 31/12/2014 vẫn còn hiệu lực truy cập thư viện điện tử ProQuest tại địa chỉ:
http://search.proquest.com/search

Trân trọng thông báo,
TRUNG TÂM HỌC LIỆU.
Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến