Các sách mới dùng trong đào tạo một số môn học thuộc ngành Quản lý Năng lượng và Công nghệ năng lượng đã được nhập vào kho sách thư viện trường Đại học Điện lực.

Danh mục chi tiết sách Quản lý Năng lượng có tại đây.
Danh mục chi tiết sách Công nghệ Năng lượng có tại đây.
Danh mục sách của các chuyên ngành khác đang được cập nhật.

Trân trọng thông báo.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Chi Tiết

Để nâng cấp hệ thống điện, chiếu sáng, wifi phục vụ bạn đọc, Nhà D thư viện được tiến hành sửa chữa từ 6/1/2018 đến hết 16/2/2018.
Trong thời gian này thư viện vẫn mở cửa đón bạn đọc, tuy nhiên thư viện có thể phải đóng cửa một phần để sửa chữa, và có thể có tiếng ồn.
Rất mong bạn đọc thông cảm.

Trân trọng thông báo!
GĐ TRUNG TÂM HỌC LIỆU


Chi Tiết

Trung tâm Học liệu đã tổng hợp yêu cầu về học liệu theo các chương trình đào tạo từ các khoa, tổ chuyên môn. Các học liệu này sẽ được kiểm tra tình trạng có bán trên thị trường và đối chiếu với danh mục thư viện hiện có để đưa vào kế hoạch mua bổ sung trong năm 2018.
Dưới đây là danh sách tổng hợp.

Chi Tiết

Theo yêu cầu của các khoa, tổ bộ môn và các phòng ban, sách mới đã được mua và biên mục trong thư viện của trường. Danh mục như sau:

Chi Tiết

Các công việc chuyên chủ yếu của trung tâm học liệu được thực hiện theo các qui trình nghiệp vụ. Các qui trình được mô tả trong các tài liệu kèm theo đã được biên soạn lại sau cuộc họp lấy ý kiến về qui trình ngày 14/09/2017. Dưới đây là các qui trình:

Chi Tiết

Các công việc chuyên chủ yếu của trung tâm học liệu được thực hiện theo các qui trình nghiệp vụ. Các qui trình được mô tả trong các tài liệu kèm theo. Dưới đây là danh sách các qui trình:

Chi Tiết

Các luận văn thạc sĩ, nhập năm 2016 đã được biên mục trong thư viện. Tổng cộng có 350 luận văn.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến