CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ MƯỢN TRẢ (05/06/2013)
 

Chức năng

 1. Phục vụ việc mượn trả sách và giáo trình của các giảng viên, cán bộ và sinh viên trong toàn trường
 2. Theo dõi phục vụ việc học tại chỗ của sinh viên tại tầng 1 TTHL
 3. Phối hợp với các tổ nghiệp vụ trong Trung tâm để thực hiện công việc liên quan đến mượn trả sách, giáo trình phục vụ bạn đọc.

Nhiệm vụ

 • Phục vụ độc giả mượn sách:
 1. Kiểm tra phiếu mượn, ảnh…
 2. Cho mượn theo mã số (đăng ký cá biệt.)
 3. Lấy sách, ghi số (đăng ký cá biệt) hẹn ngày trả theo nội quy
 • Nhận trả sách từ độc giả:
 1. Đối chiếu mã (đăng ký cá biệt)
 2. Kiểm tra sách cụ thể vắng trong sổ (đăng ký cá biệt) trong giá sách, sau đó xếp sách đúng vị trí đã quy định.
 • Kiểm tra sách quá hạn và gia hạn mượn sách:
  1. Gia hạn thời gian mượn thêm.
  2. Lưu sổ sách quá hạn.
  3. Thông báo về lớp nhắc nhở sinh viên mượn sách quá hạn
 • Báo cáo thống kê:
 1. Lượt độc giả vào học tại chỗ
 2. Lượt độc giả mượn trả sách
 3. Các độc giả mượn quá hạn
 4. Các thống kê khác theo yêu cầu
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến