Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu (31/12/2014)
 

Việc nghiệm thu viết mới, hoặc hiệu đính giáo trình cần có sự bàn giao giáo trình của các khoa chuyên môn, xưởng thực hành cho TTHL. Mẫu Biên bản bàn giao Giáo trình có thể tải về tại đây

Bàn giao các tài liệu không phải giáo trình, sử dụng mẫu Biên bản bàn giao tài liệu tại đây

Trung tâm Học liệu

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến