LIBOL

 • Tra cứu sách trong kho
 • Tìm kiếm mạnh hỗ trợ đa ngữ theo bảng mã và phông chữ UNICODE
 • Yêu cầu tra cứu được hỗ trợ bằng những từ điển tham chiếu

3 tạp chí IEEE ngành điện

IEEE Power Electronics Magazine
IEEE Power & Energy Library
IEEE Power System, IEEE Trans. on


Xem thêm chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn điện IEC và IEEE

  Các khoa, phòng, ban có nhu cầu về các tiêu chuẩn ngành điện, xin vui lòng đến Thư viện điện tử tại tầng 2 TTHL để tìm kiếm và tải về các tiêu chuẩn này.
  Xem chi tiết tại đây

Sách điện tử ScienceDirect

Thư viện điện tử quốc tế ACM

ACM là công cụ tham khảo thiết yếu cho sinh viên, và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Xem chi tiết tại đây 


HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Khi không truy cập được, cần kiểm tra xem máy tính đã được nối mạng LAN của trường chưa, và mạng LAN này có kết nối Internet hay không. Mọi thắc mắc về sử dụng thư viện  xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

TRUNG TÂM HỌC LIỆU
đ/c: Nguyễn Quốc Hùng
Email: hungnq@epu.edu.vn, điện thoại bàn: 04.22185622
Sáng từ 7h30 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 16h30.

Chi Tiết

Sách điện tử ScienceDirect có bản quyền sử dụng của EPU về TCKT, CNNL, QLNL đã có thể tải về tại EPU. Cách truy cập như sau:

1. Vào www.sciencedirect.com từ một máy có nối mạng LAN trong EPU.
2. Gõ mã code (trong bảng dưới đây) vào ô tìm kiếm
3. Bấm search
4. Download PDFs

Chi Tiết

Phân hệ bổ sung giúp thư viện có thể quản lý công tác bổ sung hiệu quả. Qua phân hệ này, thư viện có thể lập đơn đặt hàng, lên danh sách các ấn phẩm đặt mua (có trật tự ưu tiên), lựa chọn nhà phát hành dựa trên những thống kê về các lần giao dịch diễn ra trước đó, đồng thời theo dõi thời gian giao hàng và lập thư khiếu nại nếu việc bàn giao diễn ra chậm trễ hoặc không đầy đủ. Đồng thời phân hệ còn cho phép quản lý việc bổ sung từ các nguồn khác như trao đổi, tặng phẩm.

Chi Tiết


Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu trường Đại học Điện lực, Thư Viện Điện Tử sẽ mở cửa các buổi tối, phục vụ nhu cầu học e-learning và tra cứu tài liệu Internet, hỗ trợ cho giảng viên, học viên, sinh viên trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Thư viện điện tử hàng ngày đang mở cửa từ 7:30 đến 16:30, nghỉ trưa 12:00-13:30. Bắt đầu từ thứ Năm ngày 09/04/2015, thư viện điện tử mở cửa tiếp từ 16:30 đến 21:00 trong các ngày làm việc.

Chi Tiết


IEEE là tên viết tắt của Viện các kỹ sư điện, điện tử quốc tế (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Được thành lập năm 1963 từ sự hợp nhất của Hiệp hội Kỹ sư điện Hoa kỳ (1884) và Hiệp hội Kỹ sư Vô tuyến điện (1912), IEEE đã dần phát triển thành một tổ chức hiệp hội hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chi Tiết

IEC (Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế) với 63 quốc gia là thành viên và hơn 59 quốc gia khác tham gia vào Chương trình Quốc gia thành viên liên kết là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc soạn thảo và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế về điện, điện tử và các công nghệ khác có liên quan. 

Chi Tiết

ACM (Association for Computing Machinery) là tổ chức Khoa học máy tính và giáo dục lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Được thành lập từ năm 1947, ACM cung cấp một diễn dàn quan trọng để trao đổi thông tin, ý tưởng và khám phá mới về lĩnh vực thư viện số và khoa học máy tính nói riêng.

Chi Tiết

LIBOL

 • Tra cứu sách trong kho
 • Tìm kiếm mạnh hỗ trợ đa ngữ theo bảng mã và phông chữ UNICODE
 • Yêu cầu tra cứu được hỗ trợ bằng những từ điển tham chiếu

3 tạp chí IEEE chuyên ngành điện


IEEE Power Electronics Magazine
IEEE Power & Energy Library
IEEE Power System, IEEE Trans. on

Phục vụ mượn trả

 • Mượn trả sách và giáo trình của các giảng viên, cán bộ và sinh viên
 • Sinh viên học tại chỗ tại tầng 1 TTHL

Giờ mở cửa

 • Sáng từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều từ 13h30 đến 16h30
 • Email: tthl@epu.edu.vn,
  ĐT: 04.22185622

Thư viện điện tử quốc tế ACM

ACM là công cụ tham khảo thiết yếu cho sinh viên, và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

Các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện

 • Các tiêu chuẩn IEC và IEEE về ngành điện phiên bản offlines 2014 đang được tập trung lưu giữ tại Trung tâm học liệu. Các phiên bản cập nhật trong năm 2015 có thể được tìm kiếm và tải về tại Trung tâm học liệu.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến