PHƯƠNG PHÁP TẠO NGUỒN NHÂN LƯC CHẤT LƯỢNG CAO (13/03/2017)
 
HỌC  THỰC HÀNH CHUYÊN NGHÀNH KỸ THUẬT TRÊN LỚP
Sinh viên được làm, được hoạt động, được trải nghiệm để khắc sâu kiến thức lý thuyết; hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Rèn luyện cho Sinh viên tác phong công nghiệp, thói quen lao động. Phát triển năng lực tư duy, để Sinh viên có đủ khả năng xử lý các tình huống nghề nghiệp trong thực tế                                                                                                               +  Bài thực hành chuyên ngành kỹ thuật trên lớp sẽ tiến hành taị XƯỞNG THỰC HÀNH, phòng thực hành khoa. Hoạt động thực hành tiến hành qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đem lại điều quí báu cho Sinh viên, giúp Sinh viên vững vàng hơn khi bước vào nghề nghiệp thực tế    
 +  Học thực hành trên lớp chỉ có thời gian nhất định, nhưng lại là bước đi đầu tiên và cơ bản cho Sinh viên bước vào nghề ngiệp thực tế. Việc học thực hành trên lớp phụ thuộc vào kỹ năng tự học của mỗi Sinh viên                                                                                                                

1. Giai đoạn chuẩn bị:                                                                                                    

 Mỗi Sinh viên chuẩn bị cho mình kiến thức đã học trên lý thuyết:                                                 Kiến thức cơ sở ngành: để nghiên cứu, phân tích, giải quyết vấn đề trong khi thực hành                                                                                                                                                                                                              Kiến thức chuyên ngành:  để hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, qui trình vận hành của máy móc; thiết bị                                                                                                           

-                    Chuẩn bị động cơ học tập tốt, để tạo ra sự hứng thú và tâm thế sẵn sàng học tập. Có thể nghiên cứu trước bài thực hành                                                                                      - Giai đoạn này rèn luyện kỹ năng tự học: sử dụng tài liệu, phân tích , tổng quan tài liệu , ghi nhớ và chọn lọc kiến thức đã học                                                                                      2. Giai đoạn thực hiện:

Thể hiện qua 2 hoạt động :                                                        

-          Hoạt động 1: GV dùng phương pháp đàm thoại thông qua câu hỏi có tính chất nêu vấn đề của nội dung bài thực hành. Giúp Sinh viên khai thác tính tích cực ,độc lập suy nghĩ để tái tạo những kiến thức đã học, từ đó hiểu được mục đích và kỹ năng của bài thực hành .                                                                                                                                              + Hoạt động này đã rèn luyện cho Sinh viên kỹ năng nghe; ghi chép; thu thập; phân tích và xử lý thông tin, kỹ năng vận dụng kiến thức, kỹ năng giao tiếp                                                                                               - Hoạt động 2 :                                                                                                                                       GV dùng phương pháp trực quan : Thông qua “ tài liệu thực tế” là máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật có trong phòng thực hành, sơ đồ, bản vẽ. Giúp Sinh viên trực tiếp cảm giác, tri giác “ tài liệu thực tế” đó để ghi nhớ, nắm được thuộc tính kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của máy móc và thiết bị, ghi nhớ điểm khóa của thao tác

+ Hoạt động này giúp Sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng đọc và phân tích bản vẽ, kỹ năng củng cố; khắc sâu và khám phá kiến thức thực tế                                                                                                                               GV dùng phương pháp thực hành mẫu: kết hợp với phân tích, giải thích các tình huống và yêu cầu Sinh viên biểu diễn lại theo hành động mẫu.Giúp Sinh viên hiểu rõ nhiệm vụ, ý nghĩa hành động. Tạo cơ hội cho Sinh viên triển khai sự tiếp thu kiến thức thành hoạt động chân tay để thao tác đúng qui trình kỹ thuật đồng thời tăng cường khả năng nhận thức cho Sinh viên                                                                                                               + Hoạt động này giúp Sinh viên rèn luyện kỹ năng thao tác, tác phong công nghiệp, kỹ năng tư duy kỹ thuật ( khái niệm – hình ảnh – thao tác ) và phát triển năng lực kỹ thuât ( lĩnh hội –thiết kế - vận dụng )                                                                                                                                      GV dùng phương pháp giải quyết vấn đề: Bằng kiến thức có sẵn và kinh nghiệm thực tế, GV đưa cho Sinh viên một hệ thống vấn đề cần giải quyết thông qua câu hỏi và các mâu thuẫn xảy ra trong thực tế. Tạo cơ hội Sinh viên phải tư duy, tìm tòi, phân tích để trả lời các câu hỏi. Như vậy GV đã kích thích sự tìm tòi và sự sáng tạo, vận dụng kiến thức cơ bản trong mỗi Sinh viên, đồng thời GV đã cung cấp kiến thức mới và hành động mới sẽ xảy ra trong thực tế cho Sinh viên của mình, nâng cao hứng thú trong học tập

+ Hoạt động này giúp Sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy kỹ thuật nhằm giải quyết vấn đề có tính chất kỹ thuật; kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý sự cố trong thực tế; đồng thời phát huy tính tích cực nhận thức của Sinh viên                                                                                                     3. Giai đoạn kết thúc                                                                                                                               GV phân tích, đánh giá kết quả học tập của Sinh viên, củng cố kiến thức, giải đáp các thắc mắc của Sinh viên, nêu các sai phạm Sinh viên thường mắc phải .                                                                     Giai đoạn này Sinh viên tự đánh giá được kết quả về nhiệm vụ học tập của mình: biết mình đã học và làm được gì, học thêm được gì trong thực tế, để “ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong học tập” một cách chủ động và hiệu quả                                                       

     KẾT  LUẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + Học là lời nói, hành là việc làm. Lời nói phải đi đôi với việc làm mới có kết quả cụ thể. Học thực hành trên lớp tạo Sinh viên sự hứng thú, kích thích óc tò mò khoa học, giúp Sinh viên tiếp cận tới hoạt động nghề nghiệp và chủ động hoàn thiện kiến thức của mình, biến kiến thức, kinh nghiệm của người thầy đã dạy thành sở hữu của mình. Từ đó Sinh viên sẽ tự tin, vững vàng hơn khi bước vào nghề nghiệp thực tế                                                                                                                                + Học mà không hành thì làm việc gì cũng khó. Thông qua bài thực hành trên lớp kiến  thức chuyên ngành được củng cố và khắc sâu hơn, đồng thời Sinh viên được rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, kỹ năng lập luận tư duy; giải quyết vấn đề; kỹ năng cá nhân; kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm. Từ đó Sinh viên thấy HỌC THỰC HÀNH TRÊN LỚP có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập cho bản thân; đồng thời  tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp úng yêu cầu của xã hội                                       

 + Mỗi Sinh viên luôn ghi nhớ: “ Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, hãy đem kiến thức chuyên sâu trong ngành để vận dụng vào thưc tế và luôn tìm tòi, sáng tạo thích ứng nhanh với những thay đổi về khoa học công nghệ.                                                                                                

                                                                      


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến