Bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế thế giới đã có sự thay đổi rất cơ bản: từ nền kinh tế công nghiệp mà bản chất dựa vào dây chuyền sản xuất Taylo đang chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức có bản chất dựa trên cơ sở tri thức (Knowledge Based Economy - KBE) của thời đại công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế. 

Chi Tiết

HỌC  THỰC HÀNH CHUYÊN NGHÀNH KỸ THUẬT TRÊN LỚP

Sinh viên được làm, được hoạt động, được trải nghiệm để khắc sâu kiến thức lý thuyết; hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. Rèn luyện cho Sinh viên tác phong công nghiệp, thói quen lao động. Phát triển năng lực tư duy, để Sinh viên có đủ khả năng xử lý các tình huống nghề nghiệp trong thực tế                                                                                                               +  Bài thực hành chuyên ngành kỹ thuật trên lớp sẽ tiến hành taị XƯỞNG THỰC HÀNH, phòng thực hành khoa. Hoạt động thực hành tiến hành qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đem lại điều quí báu cho Sinh viên, giúp Sinh viên vững vàng hơn khi bước vào nghề nghiệp thực tế    
 +  Học thực hành trên lớp chỉ có thời gian nhất định, nhưng lại là bước đi đầu tiên và cơ bản cho Sinh viên bước vào nghề ngiệp thực tế. Việc học thực hành trên lớp phụ thuộc vào kỹ năng tự học của mỗi Sinh viên                                                                                                                

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến