Trong vòng hơn 20 năm, đã có rất nhiều sự cố tan rã HTĐ xảy ra trên khắp thế giới với những hậu quả vô cùng to lớn, thậm chí ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu…. Tác giả xin đưa ra một số sự cố HTĐ trên thế giới

Chi Tiết

Mời em về với Sóc Sơn 
Quê hương anh đấy mây vờn núi cao 
Trung du miền đất tự hào 
Công đức Thánh Gióng tạc vào sử xanh 

Chi Tiết

Năng lượng và hệ thống năng lượng

Các dạng năng lượng tồn tại trong tự nhiên đều dưới dạng năng lượng sơ cấp. Để có năng lượng dùng được ở những hộ tiêu thụ, năng lượng sơ cấp phải trải qua nhiều công đoạn như khai thác, chế biến, vận chuyển và phân phối. Các công đoạn này đòi hỏi nhiều chi phí về tài chính, kỹ thuật và các yếu tố xã hội. Hiệu suất qua các công đoạn kể từ nguồn năng lượng sơ cấp đến năng lượng dùng được nói chung còn rất thấp.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến