Thông báo

Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014 là một hoạt động văn hóa hỗ trợ cuộc thi Bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, tạo không khí sôi nổi, lôi cuốn du khách, người dân trong và ngoài thành phố cùng tham gia. Đây là sự kiện công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là tạo điều kiện cho giới trẻ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin vào việc học tập, nâng cao tri thức và giải trí một cách lành mạnh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Chi Tiết

Tuyển sinh

Tin từ các đơn vị
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu