KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN 

Địa chỉ: Phòng  M403 

Đại học Điện lực-235 Hoàng Quốc Việt - Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185612

Email: htd@epu.edu.vn, Website: http://epu.edu.vn/htd/

 

Electric Power System Department

Address: 403- Building M

Electric Power University - 235 Hoang Quoc Viet Road - Hanoi

Chi Tiết

 • Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 • Cơ sở vật chất (12/06/2010)
 •  

 • Cán bộ từng công tác tại khoa (23/05/2014)
 • Bộ môn Vận hành và Điều khiển HTĐ (26/08/2013)
 • Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 •  

 • KẾT QUẢ BUỔI HỌP TỔNG KẾT HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015/2016 BỘ MÔN NHÀ MÁY ĐIỆN & TRẠM BIẾN ÁP (31/1/2016) (02/02/2016)
 • Lịch công tác tuần 25 năm học 2015-2016 - Khoa Hệ thống điện (25/01/2016) (28/01/2016)
 • Lịch công tác tuần 24 năm học 2015-2016 - Khoa Hệ thống điện (18/01/2016) (28/01/2016)
 •  

 • Phân công hướng dẫn đồ án D6 Điện công nghiệp (01/10/2015)
 • Phân công hương dẫn đồ án tốt nghiệp khóa D6 (23/09/2015)
 • Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho Hệ ĐH Liên thông học cùng DD6 chính quy (03/09/2015)
 •  

  Với đội ngũ các cán bộ khoa học có trình độ cao, khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao, cụ thể như sau

  Chi Tiết

 • Đào tạo chuyên ngành (08/08/2011)
 •  

 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 •  

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (21/06/2013)
 •  

 • (19/03/2013)
 • (19/03/2013)
 • (18/03/2013)
 •  
  Tin mới