• Thông báo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên liên thông học ghép với chính quy D6 (16/05/2015)
 • Địa chỉ liên hệ (01/05/2013)
 • Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 •  

 • Cán bộ từng công tác tại khoa (23/05/2014)
 • Bộ môn Vận hành và Điều khiển HTĐ (26/08/2013)
 • Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 •  

 • Họp bộ môn Nhà Máy Điện & Trạm Biến áp tháng 05/2015: Thảo luận, rà soát và chỉnh lý chương trình khung các môn học hệ Đại Học theo chương trình tín chỉ (25/05/2015)
 • Lịch công tác tuần 42 năm học 2014-2015 - Khoa Hệ thống điện (25/05/2015)
 • Lịch công tác tuần 41 khoa KTĐ năm học 2014-2015 (18/05/2015)
 •  

 • (13/06/2010)
 •  

  Với đội ngũ các cán bộ khoa học có trình độ cao, khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao, cụ thể như sau

  Chi Tiết

 • Đào tạo chuyên ngành (08/08/2011)
 •  

 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 •  

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (21/06/2013)
 •  

 • (19/03/2013)
 • (19/03/2013)
 • (18/03/2013)
 •  
  Tin mới