KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa chỉ: Phòng 302 Nhà G

Đại học Điện lực-235 Hoàng Quốc Việt - Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185612

Email: htd@epu.edu.vn, Website: http://epu.edu.vn/htd/

 

Electric Power System Department

Address: 302- Building G

Electric Power University - 235 Hoang Quoc Viet Road - Hanoi

Chi Tiết

 • Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 • Cơ sở vật chất (12/06/2010)
 •  

 • Cán bộ từng công tác tại khoa (23/05/2014)
 • Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 • Bộ môn Vận hành và Điều khiển HTĐ (26/08/2013)
 •  

 • Nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài nhánh thuộc đề tài nhà nước “Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng giải pháp hợp lý áp dụng cho lưới điện phân phối Việt Nam đạt tiêu chuẩn lưới điện thông minh (27/08/2014)
 • (27/08/2014)
 • KẾ HOẠCH TRẢ NỢ CÁC LỚP C10, CN10, T45 - KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN (27/08/2014)
 •  

 • (13/06/2010)
 •  

  Khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các khóa học chuyên ngành ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc cho các đối tượng cán bộ kỹ thuật, vận hành, của các công ty điện lực, nhà máy điện, các công ty phân phối điện năng.

  Chi Tiết

 • Các khóa học đào tạo nâng cao (08/08/2011)
 •  

 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Chuyên đề tốt nghiệp (18/03/2013)
 •  

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (21/06/2013)
 •  

 • (19/03/2013)
 • (19/03/2013)
 • (18/03/2013)
 •  
  Tin mới