KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN 

Địa chỉ: Phòng  M401 

Đại học Điện lực-235 Hoàng Quốc Việt - Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185612

Email: htd@epu.edu.vn, Website: http://epu.edu.vn/htd/

 

Electric Power System Department

Address: 401- Building M

Electric Power University - 235 Hoang Quoc Viet Road - Hanoi

Chi Tiết

 • Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 • Cơ sở vật chất (12/06/2010)
 •  

 • Cán bộ từng công tác tại khoa (23/05/2014)
 • Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 • Bộ môn Vận hành và Điều khiển HTĐ (26/08/2013)
 •  

 • Thảo luận chuyên đề bộ môn Mạng và HTĐ tháng 6 (24/06/2015)
 • Buổi thảo luận chuyên môn của bộ môn Vận hành và điều khiển hệ thống điện tháng 6/2015 (24/06/2015)
 • Lịch công tác tuần 45 năm học 2014-2015 - Khoa Hệ thống điện (13/06/2015)
 •  

 • Lịch thi các môn học bổ sung cho Cao đẳng lên Đại học liên thông (05/06/2015)
 • Thông báo phân công hướng dẫn tốt nghiệp cho SV D6Lt học cùng D6 chính quy (05/06/2015)
 • Thông báo về Lịch đi thực tập của các lớp hệ đại học chính qui khóa Đ5 (30/07/2014)
 •  

  Với đội ngũ các cán bộ khoa học có trình độ cao, khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao, cụ thể như sau

  Chi Tiết

 • Đào tạo chuyên ngành (08/08/2011)
 •  

 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 •  

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (21/06/2013)
 •  

 • (19/03/2013)
 • (19/03/2013)
 • (18/03/2013)
 •  
  Tin mới