KHOA HỆ THỐNG ĐIỆN

Địa chỉ: Phòng 302 Nhà G

Đại học Điện lực-235 Hoàng Quốc Việt - Hà nội

ĐT: +84-4-2-2185612

Email: htd@epu.edu.vn, Website: http://epu.edu.vn/htd/

 

Electric Power System Department

Address: 302- Building G

Electric Power University - 235 Hoang Quoc Viet Road - Hanoi

Chi Tiết

 • Sứ mạng và chiến lược (23/08/2010)
 • Cơ sở vật chất (12/06/2010)
 •  

 • Bộ môn Mạng và Hệ thống điện (26/08/2013)
 • Ban chủ nhiệm khoa/Department board (05/06/2013)
 • Cơ cấu tổ chức (01/05/2013)
 •  

 • Thảo luận chuyên đề: Nghiên cứu bảo vệ chống sét đánh lan truyền vào trạm biến áp truyền tải (16/04/2014)
 • Lịch công tác tuần 36 năm học 2013-2014 - Khoa Hệ thống điện (14/04/2014)
 • Lịch công tác tuần 35 năm học 2013-2014 - Khoa Hệ thống điện (07/04/2014)
 •  

   

  Khoa Hệ thống điện thường xuyên tổ chức các khóa học chuyên ngành ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc cho các đối tượng cán bộ kỹ thuật, vận hành, của các công ty điện lực, nhà máy điện, các công ty phân phối điện năng.

  Chi Tiết

 • Các khóa học đào tạo nâng cao (08/08/2011)
 •  

 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Thông tin Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 (26/03/2014)
 • Chuyên đề tốt nghiệp (18/03/2013)
 •  

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (21/06/2013)
 •  

 • (19/03/2013)
 • (19/03/2013)
 • (18/03/2013)
 •  
  Tin mới