• BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC HỆ D12 VÀ D10 (15/11/2017)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP HỌC KỲ PHỤ (15/11/2017)
 • DANH SÁCH THI MÔN GDTC D12. D10TCDN - HỌC KỲ PHỤ (09/11/2017)
 •  

   

 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

 • Báo điểm môn GDTC3 Khóa D11&C15 H1 Đợt 2 (14/11/2017)
 • Điểm thi các lớp học lại đợt 1 môn GDTC (24/10/2017)
 • Điểm thi lần 1 môn GDTC1 khóa Đ12 đợt 1 (24/10/2017)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • Chi bộ Khoa học cơ bản tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 9 “Thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc” (11/10/2017)
 • Cac buoc trien khai de tai NCKH (11/10/2017)
 • Thông tin về kỳ thi Olympic Toán sinh viên năm 2018 (12/09/2017)
 •  

 • ANH ĐI VÀO CÕI XA (11/05/2015)
 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến