• BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC CÁC TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG (15/11/2017)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 MÔN GDTC HỆ D12 VÀ D10 (15/11/2017)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 2 CÁC LỚP HỌC KỲ PHỤ (15/11/2017)
 •  

   

 • Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 • Thông tin về Khoa KHCB (30/04/2013)
 • Lịch sử hình thành và phát triển (22/04/2013)
 •  

 • BẢNG ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN GDTC 5 KHÓA D10 ĐỢT 1 (14/11/2017)
 • Báo điểm môn GDTC3 Khóa D11&C15 H1 Đợt 2 (14/11/2017)
 • Điểm thi các lớp học lại đợt 1 môn GDTC (24/10/2017)
 •  

  Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

  Chi Tiết

   

 • Đại hội chi bộ (25/12/2009)
 •  

 • Du Xuân đầu năm 2018 (07/03/2018)
 • Họp tổng kết cuối năm (06/02/2018)
 • Một giảng viên tham gia đi học thực tập sinh tại nước ngoài (06/02/2018)
 •  

 • ANH ĐI VÀO CÕI XA (11/05/2015)
 • Thơ Trần Hòa Bình (25/12/2009)
 • Thơ tình viễn thông (25/12/2009)
 •  

  Nhậ đơ phúc tra từ 8h đến 11h ngày 19 tháng 8 năm 2011/UpLoadFiles/HÀM PHỨC.xls

  Chi Tiết

 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN LÝ - C9 CƠ SỞ 2 (15/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM THI LẦN 1 - MÔN XSTK - Đ4 (14/06/2011)
 • BÁO ĐIỂM LẦN 1 MÔN TOÁN 3- Đ5 (14/06/2011)
 •  
  Tin mới
  Đăng ký môn học trực tuyến