Thông báo điểm môn Giáo dục thể chất (19/03/2015)
 
Download Điểm GDTC lần 1
Download Điểm GDTC lần 2
Ghi chú: Sinh viên xem điểm có gì  sai sót phan anh về văn phòng Khoa KHCB từ ngày 20 tháng 3 đến hết 15 tháng 4 năm 2015. Sau thời gian trên nếu sinh viên có thắc mắc thì  Khoa  sẽ không giải quyết nữa.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến