Báo điểm môn Giáo dục Quốc phòng (10/04/2015)
 
Điểm học phần 1 đợt 2 - 2015 - Download
Điểm học phần 2 đợt 2 - 2015 - Download
Điểm học phần 3 đợt 2 - 2015 - Download
SV xem có gì sai sót đến văn phòng Khoa KHCB. Thời gian từ ngày 11/4 đến hết ngày 16/4/2015.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến